කාන්තාවන්ට 25%ක් දීම ජනාධිපතිවරයා කළ විප්ලවයක්

0

කාන්තාවන් දූෂණයට විරුද්ධ බැවින් හා හොරකම් කරන්න ලැජ්ජ බැවින්  පළාත් පාලන ආයතන සඳහා 25% කින් කාන්තා නියෝජනයක් ඇති කිරීම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන  කල විප්ලවයක් බව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා පවසනවා.

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී කොළඹ මහ නගර සභාවට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මැද කොළඹ ආසනයේ මැසෙන්ජර් වීදීය කොට්ඨාශය සඳහා තරඟ වදින කාංචනා එදිරිසිංහගේ  ජය තහවුරු කරන ජන රැලිය හා මැතිවරණ කාර්යාලය විවෘත කිරීමේ උත්සවය අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කරසිටියා.

“අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ අදහසට අනුව අපි මේ රටේ විප්ලවකාරී තීන්දුවක් ගත්තා ” එනම්, ලෝක දේශපාලනයේ කාන්තා නියෝජනය තරම් ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයේ කාන්තා නියෝජනය අඩු බැවින් එය 25% කට වත් වැඩි කිරීම සඳහා මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ගත් තීන්දුව.”එය අපි පාර්ලිමේන්තු නීතියක් වශයෙන් සම්මත කලා. ඒ තුලින් මට හැකියාවක් ලැබුණා, කොළඹ මහ නගර සභාව සඳහා කාංචනා මහත්මිය වැනි කාන්තාවන් 25% ක ප්‍රමාණයක් මෙවර තෝරා පත් කර ගැනීමට අවස්ථාව සැලසීමට.”

“අපි කාන්තාවන් ඇයි පළාත් පාලන ආයතනයට යැවිය යුත්තේ, මේ රටේ පළාත් පාලන ආයතන බොහොමයක් ඉතාම දූෂිතයි . ඒ නිසා පළාත් පාලන ආයතන සඳහා 25% කාන්තාවන් ප්‍රමාණයක් ඇතුලත් වූ ගමන්ම අපි හිතනවා මේ දූෂණයට විරුද්ධව විල්ලවකාරී වෙනසක් ඇති වෙයි කියලා .හේතුව කාන්තාවන් දූෂණයට විරුද්ධයි ,බයයි,ලැජ්ජයි. පිරිමි පක්ෂයට වඩා හොරකම් කරන්නට බයයි.කාන්තාවන්ට ඒ ලැජ්ජා බය තියෙන නිසා නගර සභාවේ සුපිරිසිදු පාලනයක් ඇති කිරීමට අඩියක හෝ අත්තිවාරමක් තමයි මේ කාන්තා නියෝජනය.”

“ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සුපිරිසුදු පක්ෂයක්. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය පරාජය කලේ මේ රටේ සුපිරිසුදු දූෂණයෙන් ,භීෂණයෙන් තොර දේශපාලනයක් මේ රට තුල ඇති කිරීමටයි.” අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියා.