බැඳුම්කර හොරුන්ට දඩුවම් දෙනවා….! අගමැතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

1

වර්තමාන යහපාලන ආණ්ඩුව පත් වුයේ දූෂණයට හා වංචාවට එරෙහිව කටයුතු කිරීමට බැවින් ආණ්ඩුව පත් වී සති දෙකකින් එල්ල වූ බැදුම්කර වංචාව පිළිබඳ චෝදනා පාපිස්ස යටට දැමීමට කටයුතු නොකළ බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

අද (18) විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් අගමැතිවරයා සඳහන් කළේ බැදුම්කර වංචාව පිළිබඳව මේ දක්වා ආණ්ඩුව ගෙන ඇති ක්‍රියා මාර්ග තුළින් යහපාලනය රටේ ස්ථාපිත කිරීම ආරම්භ වී ඇති බව පැහැදිළි වන බවයි.

අගමැතිවරයාගේ සම්පූර්ණ නිවේදනය,

විශේෂ ප්‍රකාශය

අපේ ආණ්ඩුව ප්‍රතිපත්ති ගරුක, විනය ගරුක, ශීලාචාර ආණ්ඩුවක් බව ක්‍රියාවෙන්ම ඔප්පු කිරීමට අපට පුළුවන් වෙලා තිබෙනවා.

Geplaatst door Ranil Wickremesinghe op donderdag 18 januari 20181 COMMENT

  1. While there are lots of GSA Online search engine Ranker tutorials you can find,
    none consider absolutely every element as well as capability of this GSA software application.

Comments are closed.