මම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට ආදරෙයි. ඒකේ තවමත් වෙනසක් වෙලා නෑ!

0

2006 වර්ෂයේ දි හාල් මෝල් හිමියන්ගේ බදු අඩු කොට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් ලබා දුන් සහනය පිළිබඳව අමතක නැති බවත් එම සහනය නිසා ආනයනය කිරීමට හැකි වූ යන්ත්‍ර සූත්‍ර තවමත් හාල් මෝල් හිමියන් සතුව පවතින බවත් ජනාධිපති සොහොයුරු ඩඩ්ලි සිරිසේන පවසා තිබෙනවා.

අප දේශපාලන වාර්තාකරුට අනුව ඔහු මේ බව පවසා ඇත්තේ හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂව හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු වූ සිරිපාල ගම්ලත් ගේ දියණියගේ අවමංගල උත්සවයට හමු වූ අවස්ථාවේ දිය.

එහිදි ජනාධිපති සොහොයුරු වැඩිදුරටත් පවසා ඇත්තේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ලබා දුන් එම සහනය ප්‍රයෝජනවත් වූ බවත් ය. “මම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට ආදරෙයි. ඒකේ තවමත් වෙනසක් වෙලා නෑ” ඔහු බැසිල් රාජපක්ෂ වෙත පවසා තිබෙනවා.

අප දේශපාලන වාර්තාකරු පවසා සිටියේ බැසිල් රාජපක්ෂ, ජනාධිපති සොහොයුරු ඩඩ්ලි සිරිසේන, උතුරු මැද පළාත් මහ ඇමති පේශල ජයරත්න, නියොජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂමන් වසන්ත පෙරේරා ඇතුළු පිරිස වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව දීර්ඝවශයෙන් සාකච්ඡා කළ බවයි.