මේ හංගන්න හදන්නේ බැදුම්කර වංචාවේ මහ මොළය…

0

බැදුම්කර වංචාවට අදාළ මහ මොළකරු ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් පිටු අඩු වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇතැයි කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් පවසනවා.

“ජනාධිපතිතුමා කොළඹ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ රැස්වීමකදී ප්‍රකාශ කළේ මේ බැදුම්කර වාර්තාවේ සමහර කොටස් ලබාදීමට හැකියාවක් නොමැති බව. ඔහු පිළිගන්නවා මේ බැදුම්කර වාර්තාවේ සම්පූර්ණ පිටපත මේ ව්‍යවස්ථාදායකයට තවමත් ලැබිල නෑ කියලා. ඊයේ කථානායකතුමා පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රකාශ කරපු කරුණ සත්‍ය වෙන්නේ නෑ. මා වෙත නම් ලිඛිතව ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා දක්වා තියෙන්නේ වෙළුම නෑ කියලා නෙවෙයි.වෙළුම 2ක් නෑ කියන එක පැහැදිලිව සඳහන් කරලා නෑ.ඒ කාරණය සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය කාරණාවක්.එතුමා එහි කියනවා,එකී වාර්තාවට වෙළුම නොමැති බවත්,මේකේ ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා ඒකේ වෙනම බන්ඩ්ල්ස් 2ක් තියෙනවා,ඒ බන්ඩ්ල්ස් 2 විදියට තමයි සාක්ෂි සටහන් තියෙන්නේ.මේකේ සාක්ෂි සටහන් නෑ කියල කවුරුහරි කියනවා නම් ඒක පට්ටපල් බොරුවක්. දෙවෙනි එක මේකේ සලකුණු කළ ලියවිලි ගැන, අපි දන්නවා සලකුණු කළ ලියවිලි මොනවද කියලා.පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දුරකථන සංවාද ගැන සලකුණු කළ ලියවිල්ල. මේක ගැන ඉතාමත්ම පුළුල් සංවාදයක් ඇතිවුණා.රහස් පොලිස් නිළධාරීන් විසින් යම්කිසි වාර්තාවක් සකස් කරලා දුන්නා. කෝ ඒ වාර්තාව, මේ බැදුම්කර වාර්තාවේ තිබෙනවාද? එතකොට මේ සාක්ෂි සටහන් නිශ්චිත ව ලබා නොදුන් බව ඉතාම පැහැදිලිව අවධාරණයෙන් යුතුව අපිට කියන්න සිදු වෙනවා. මේ හංගන්න හදන්නේ බැදුම්කර වංචාවේ මහ මොළය.”