පවතින නීති සංශෝධනය කර හෝ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි කරනවා

0

බරපතළ වංචා පිළිබඳ දූෂණ විමර්ශන ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවෙන් චෝදනා එල්ලවන හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු විත්තිකරුවන්ගේ ප්‍රජා අයිතිය පවතින නීති සංශෝධනය කර හෝ අහෝසි කිරීමට නිර්දේශ කර ඇතැයි මහින්ද සමරසිංහ පවසනවා.

ඊයේ(30) ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා.

“අයි.ටී.එන්. චෝදනාවට එතුමා 6වෙනි පාර්ශවකරු හැටියට වාර්තාවේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අල්ලස් දූෂණ පනත යටතේ ගන්න තියෙන පියවරවල් ගන්න කියලා තියෙනවා. ඒ අවශ්‍ය අංශ වලට යවලා තියෙනවා. නීතිපතිතුමාට යවලා තියෙනවා, අල්ලස් කොමිසමට යවලා තියෙනවා. 149 පිටුවේ,89(ඈ) ඡේදය යටතේ මේගොල්ලෝ පෙන්නලා දෙනවා මාස 6කට දඬුවම් ලැබුවහොත්, නැත්නම් මරණ දඬුවම ලබපු කෙනෙකුට අවුරුදු 7ක කාලයකට ඉදිරිපත් වෙන්න බෑ කියලා මහජන නියෝජිතයෙක් හැටියට. එතකොට අවුරුදු 7කට වරදකාරයෙක් වුණහම අවුරුදු 7කට කොහොමත් ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි වෙනවනේ. එතුමන්ලා කියන්නේ ඒ අවුරුදු 7ක ප්‍රජා අයිතිය නැතිවෙලා විතරක් හරියන්නේ නෑ, පාර්ලිමේන්තුව අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය කරන්න ඕනේ කිසිම අවස්ථාවක දී මෙවැනි පුද්ගලයින්ට ඡන්දය ඉල්ලන්න මන්ත්‍රීකමක් දරන්න සුදුසුකමක් නැතිවෙන විදියට. ඇත්ත වශයෙන්ම මේක බොහොම බලවත් නිර්දේශයක්. නීතියත් සංශෝධනය කරන්න කියලා කියනවා. “