මේ හාදයෝ එක්ක යන්න විතරයි පුළුවන් එන්න බෑ………වටිනාකමක් දීපු බිම විකුණලා දැන් නෑ කියනවා!

0

රටේ මහ පොළවට වටිනාකමක් දෙන්න නිර්මාණය කළ හම්බන්තොට වරය බේරා ගැනීමට පළාතේ ඇමතිවරුන්ට හැකියාවක් නොතිබුණු බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා.

ඊයේ (02) හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවක් අමතමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“අද වරාය කවුද වික්කේ, මේ පැත්තේ ඉන්න ඇමතිවරුන්ට මම හදපු වරාය බේර ගන්න බැරි වුණා. මේ වරාය විකුණන කොට අර ගුවන් තොටුපොළ විකුණන කොට කියනවා නෑ වික්කේ නෑ, ඒක 99 අවුරුද්දකට බදු දුන්නානේ. අවුරුදු 200ක් ඉදපල්ලාකෝ ගන්න ඒක. දැන් ඉදියි අපේ කට්ටිය. අපි මේ පොළවට වටිනාකම ඇති කළා. මේ හැම ගමකටම විදුලිය දීමා පාරවල් කොන්ක්‍රීට්වලින් කරවලා, කාපට් කරවලා, මේ ගම් වලට වටිනාකමක් ලබා දුන්නා අද ධීවරයෝ. බලන්න ධීවරයට ගිය කල. භූමිතෙල් ගන්න යන්න ඕන 8 පාරක් විතර උඩටයි. පහලටයි. ලීටර් 20 යි දෙන්නේ. ඉතින් ලීටර් 20 අරගෙන ආපහු පලයන්කෝ. මුහුදට යන්න විතරයි ආපහු ගොඩට එන්න භූමිතෙල් නෑ. දැන් මේ හාදයෝ එක්ක ගියොත් ඒක තමයි වෙන්නේ. යන්න විතරයි එන්න වෙන්නේ නෑ,”හිටපු ජනාධිපතිවරයා පවසා සිටියා.

Mahinda Rajapaksa