රුවල් ඉරුණු ජී. එල්ගේ නැව 10 වෙනිදාට ගිලිනෙවා….ඒක සිකුරුයි!

0

ජී. එල් පිරිස්ගේ නායකත්වයෙන් යුතු ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පෙබරවාරි 10 වෙනිදාට දැවැත්ත දේශපාලන පරාජයක් ලබන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි වීරකුමාර දිසානායක පවසා සිටිනවා.

ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ අපේක්ෂයන්ගේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහා සංවිධානය කර තිබු ජන රැලියක් අමතමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“ජී. එල් පීරිස් මහත්තයාගේ පක්ෂය රැවල් ඉරිච්ච නෞකාවක් වගේ. පෙබරවාරි 10 වෙනිදාට සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලෙනවා. ඒක නවත්තන්න බෑ. ඒ නැවේ ඉන්න විමල් වීරවංශ මැතිතුමාලා, දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාලා, වාසුදේව නානයක්කාර මැතිතුමාලා ජීවිත ආරක්ෂක කබා ඇදගනිම්න් ඉන්නේ මුහුදට පනින්න බලාගෙන,”මන්ත්‍රිවරයා පවසා සිටියා.