අත්තඩංගුවේ සිටින උදයාංග රැගෙන එන්න නිළධාරි ඩුබායි යයි

0

බරපතළ වංචාවන් පිළිබඳව චෝදනා එල්ල වී ඇති පිරිසට විරුද්ධව ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් සිටින බවත් එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස උදයාංග වීරතුංගව ඩුබායි පොලිසිය විසින් අත්තඩංගුවට ගත් බවත් නීතිය හා සාමය පිළිබද අමාත්‍ය සාගල රත්නායක පවසා සිටිනවා.

ඒ අනුව උදයංග වීරතුංග ලංකාවට රැගෙන ඒමට නිලධාරීන් පිටත්කර හරින බවද අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ මැතිවරණ ප්‍රචාරක ජන රැලියක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

අමාත්‍යවරයා කල ප්‍රකාශය පහතින් අහන්න …