අපිට පුළුවන්….වෙන එක පක්ෂයකටවත් බෑ….අතට ගත්ත ජයග්‍රහණය අත අරින්න එපා……!

0

හොරුන්ට දඩුවම් දුන් එකම පක්ෂය වන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය බවත් වෙනත් කිසිම දේශපාලන පක්ෂයට එසේ කිරීමට හැකියාවක් නොවු බවත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

ඊයේ (07) කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන රැලියක් අමතමින් අගමැතිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“ඔක්කෝමලා කියනවා දූෂණයට විරුද්ධයි කියල හැම පක්ෂයක්ම. ඒත් එකක් තියනවා. පක්ෂයේ දූෂණ චෝදනා තියනවා නම් ඒ අය ඉවත් කිරීමත් සම්ප්‍රදායෙන් දේශපාලන තනතුරේ ඉන්න හොද නැත්නම් ඉවත් කරන්නත් ක්‍රියා කරන එකම පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමණයි කියලා මම කියන්න කැමතියි. අපි ක්‍රියාවෙන් පෙන්නලා තියනවා. අනිත් පක්ෂ දිහා බලන්න හොරු ඉන්නවා ලැයිස්තුවේ. මීනි මරුවෝ ඉන්නවා ලැයිස්තුවේ, අපි එහෙම තියන්නේ නෑ.”

“අපි දැන් මේ රටේ ආර්ථිකය ක්‍රමානුකූලව සකස් කරගෙන යනවා. ණය ගෙවන්නත් ආදායම් තියනවා. සංවර්ධනයටත් ආදායම් තියනවා. කර්මාන්ත ශාලා ඇති කරලා, සංචාරක පුර ඇති කරලා වෙලදාම දියුණු කරලා, කම්පුටර් ව්‍යාපාර ඇති කරලා මෙන්න මේවායේ රැකියා බිහි කරන ව්‍යාපාර ඇති කරලා, රටට ආයෝජනය ගේන්න අවශ්‍ය වැඩ පිළිවෙළ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ක්‍රියා කරකරලා තියනවා. අපිට අවුරුදු 2ක් ගියා මේ ආර්ථිකය හදන්න. සන්ධානයේ බලය තිබුණානේ. මේ අවුරුදු 2 නගර සභා බලයත් නැතුව අපි කරපු වැඩ කොටස ඒ අයට අවුරුදු 10 න් කරන්න පුළුවන් වුණාද? මේ සැරේ ගත්තා කියලා දියුණු කරන්න පොහොට්ටුවට සල්ලි තියනවා ද? අතට ගත්ත ජයග්‍රහණය අත අරින්න එපා. 2020 එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයග්‍රහණයට අපි වැඩ කටයුතු කරමු.”අගමැතිවරයා සඳහන් කර සිටියා.

Ranil Wickremesinghe