රටේ ණය ප්‍රමාණය ගැන අහන්න වෙන්නේ සක්‍රයාගේ පුතා වයිමාගෙන් තමයි…….!

0

රටේ විගණකාධිපතිවරයා වශයෙන් රටේ සමස්ථ ණය ප්‍රමාණය පිළිබඳව තමාට හෝ නිවැරැදි අගයක් පල කිරීමට නොහැකි බවත් එය කළ හැක්කේ සක්‍රයාගේ පුතා වයිමාට පමණක් බවත් විගණකාධිපති ගාමිණි විජේසිංහ පවසනවා.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට සහභාගි වෙමින් ඔහු පෙන්වා දුන්නේ ගෙවි ගිය වසර 10 තුළ ලබා ගත් ණය ප්‍රමාණය හේතුවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය සම්පූර්ණයෙන්ම අවුල් සහගත තත්ත්වයයකට පත් ව ඇති බවයි.

“ලංකාවේ ණය පිළිබඳව ප්‍රශ්නය පිළිබඳව මම විශ්වාස කරන පරිදි යම් දුරකට හෝ සාධාරණ ප්‍රකාශයක් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ විගණකාධිපතිවාරයාට. මොකද අපි රාජ්‍ය අංශයේ සියළුම ආයතන වල ගිණුම් පරික්ෂා කරනවා. ඒත් කවුරුහරි මගෙන් ඇහුවොත් ඇත්තෙන්ම අද රටේ තියන ණය ප්‍රමාණය කීයද කියලා මම කියනවා කරුණාකරලා වයිමාගෙන් අහන්න. ශක්‍රයාගේ පුතා. මොකද ඒක මට කියන්න බැහැ. එච්චරටම රාජ්‍ය අංශයේ ණය කළමනාකරණය අවුලෙන් අවුලට පසුගිය දශකය තුළ පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේක අවුල් සහගත තත්ත්වයට පත් වෙන්න විශාල ම හේතුව තමයි විශාල වශයෙන් ණය ගත්ත එක හා එම ණය නීත්‍යානුකූල ගන්නා ණය සීමාව ඉක්මවා යාම සඳහා ඒවා කපා ගැනීමට පොත්  වලින් එම ණය ප්‍රමාණ ඉවත් කිරීම හා වෙනත් වෙනත් තැන් වල එම ණය මාරු කිරීම.”

“විගණකාධිපතිවරයා විදියට අපි දැක්කා පහුගිය දශකය පුරා මේ ගණන් තැබීමේ නිලධාරින්ගේ හැසිරීම් රටාව, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්වරයා. අපි එයාට අනුවර්තයෙන් හදලා තියෙන්නේ ආර්ථික ඝාතකයා කියලා, මේ මූල්‍ය විනය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කිරීම සඳහා කටයුතු රාශියක් සිද්ධ කරලා තියනවා. ඒ කාලයේ සිදු වූ ඒ තත්ත්වය දිගින් දිගටම පැවතීම නිසා අද වෙනකොට මේ ණය තත්ත්වය කාටවත් පැහැදිළි කර ගැනීමේ තත්ත්වයයට පත් වෙලා තියනවා.”

“රාජ්‍ය අංශයේ ණය ගැන අපි කතා කළාට මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් සකස් කරලා තියන ණය ප්‍රමාණ ඇතුළේ තියෙන්නේ ඒකාබද්ධ අරමුදලේ ගණුදෙනු පමණයි. ඊට එහා ගිය පළාත් සභාවල, පළාත් පාලන ආයතන වල, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය වල ණය කිසිම තැනක ඇතුලත් වෙලා නෑ. ඒවා වෙන වෙනම ඒ ඒ ආයතන වල ණය ගොඩවල් හැටියට තියනවා.” විගණකාධිපතිවරා මෙහිදි වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කර සිටියා.

Gamini Wijesinghe