මහ බැංකු මංකොල්ලයට වඩා දරුණු මංකොල්ලයක් ගැන දුමින්දගෙන් අනාවරණයක්!

0

මහ බැංකු මංකොල්ලයට වඩා දරුණු මංකොල්ලයක් අද මහින්ද රාජපක්ෂ මංකොල්ල කන්න යන බවත් ඒ ශ්‍රීලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින්ගේ ආදරය, ශ්‍රීලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින්ගේ තිබිච්ච කැමැත්ත, බවත් අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක පවසනවා.

පොළොන්නරුව කඳුරුවෙල නගරයේ පැවති අවසන් ජන රැළිය අමතමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා.

“අපි පැහැදිලිව කියනවා, කවුරු මොන කයිකතන්දර කිව්වත්, අර නායකයා මේ නායකයා එනවයි කියලා කිව්වත්, 2020ත් නැවත ජනාධිපති පුටුවේ වාඩිකරන්නේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි, ඔබතුමාලගේ නායකයා, අපේ නායකයා, පොළොන්නරුවේ නායකයා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා කියන එක අපි ඉතාමත් ආදරෙන් කියනවා. කවදාවත් පිපෙන්නේ ඇති පොහොට්ටුවේ, කවදාවත් ජනාධිපති වෙන්න බැරි, අගමැති වෙන්න බැරි, ආණ්ඩුවක් හදන්න බැරි, මහින්ද මහත්තයාගේ පිටිපස්සේ ගිහිල්ලා තෙරුමක් තියෙනවද? තේරුමක් නෑ. හැබැයි අපි එතුමාගෙන් එක් ඉල්ලීමක් කරනවා, මහ බැංකු මංකොල්ලයට වඩා දරුණු මංකොල්ලයක් අද මහින්ද රාජපක්ෂ මංකොල්ල කන්න යනවා. මොකක්ද මේ මංකොල්ල කන්න් යන්නේ? ශ්‍රීලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින්ගේ ආදරය, ශ්‍රීලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින්ගේ තිබිච්ච කැමැත්ත, ශ්‍රීලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින්ගේ තිබිච්ච අවංකකම. මේක මංකොල්ල කන්න එපා. මේ මංකොල්ල කාලා අපේ ශ්‍රීලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින්ව අමාරුවේ දාන්න එපා කියන එක අපි එයාට කියනවා. ඔය පපුවට ගහගන්න තරමට ශ්‍රීලංකාකාරයින්ට ආදරේ නම්, කැක්කුමක් තියෙනවා නම් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ඉන්න ඕනේ මේ අපේ නිදහස් පක්ෂ අපේක්ෂක අපේක්ෂිකාවන් දිනවන වේදිකාවේ කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕනේ.”