කළු සල්ලි සුදු කරලා යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව ලංකාව black list කරලා….! –

0

මුදල් විශුද්ධිකරණය හේතුවෙන් යුරෝපා කොමිසම විසින් අසාධු ලේඛන (blacklist) ගත කර සිටින ශ්‍රි ලංකාව, ටියුනීසියාව, ට්‍රිනිඩෑඩ් හා ටොබෑගෝ යන රටවල් තවදුරත් අසාධු ලේඛන ගත කළ යුතු බව යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව විසින් තීරණය කර තිබෙනවා.

පසුගිය බදාදා ඒ පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ තම සමාජිකයින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් උත්සහ කළද ශ්‍රි ලංකාව ඇතුළු රටවල් වලට පනවා ඇති එම තත්ත්වය ඉවත් කර ගැනීමට පක්ෂව ලැබුණු ඡන්ද 379 ඉක්මවා යෑමට ඔවුන්ට හැකියාවක් නොලැබුණු බවයි.

“යුරෝපා කොමිසමේ තීරණය සම්බන්ධයෙන් ඡන්ද විමසීමක් බදාදා පැවති අතර ඡන්ද 376 යෝජනාවට පක්ෂව ද, 283 ක් ඡන්ද විපක්ෂවද, ලැබුණු අතර මන්ත්‍රිවරුන් 26 දෙනෙක් පැමිණ සිටියේ නැත.”එම නිවේදනය සඳහන් කරනවා.

යුරෝපා සංගමයේ මුදල් විශුද්ධිකරණයට විරුද්ධව රෙගුලාසි අනුව තෙවන ලෝකයේ රටවල් අතරින් අධික අනතුරට ලක්ව සිටින රටවල් හි ලැයිස්තුවක් අකස් කිරීමට යුරෝපා කොමිසම බැදි සිටි.