විගණකාධිපති ආණ්ඩුවට කඩේ ගියා….., ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන් මැ.කො ට පැමිණිල්ලක්

0

රටේ සමස්ථ ණය ප්‍රමාණය පිළිබඳව තමන්ට නිසි පිළිතුරක් ලබා දීමට නොහැකි බවද එයට හේතුව වන්නේ පසුගිය දශකය තුළ ලංකාවට ලබා ගත් ණය පොත් පත් වල සඳහන් නොවීම යනුවෙන් විගණකාධිපතිවරයා විසින් සිදු කළ ප්‍රකාශයට එරෙහිව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් අද (09) මැතිවරණ කොමිසම වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි බන්දුල ගුණවර්ධන හා ගාමිණි ලොකුගේ ඇතුළු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සාමාජිකයින් පිරිසක් මේ සඳහා සහභාගි වී සිටියා.

පැමිණිල්ල භාර දීමෙන් අනතුරුව බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රිවරයා,

“යම්කිසි පාර්ශවයකට අවශ්‍යතාවයට මැතිවරණ ක්‍රියාවලියටත් අදාළ වන විදියට පිළිතුරු දෙන්න බැරි ආකාරයට මෙවැනි ප්‍රකාශයක් කිරිම ගැන අපි පැමිණිලි කළා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට. මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා මැතිවරණය අවසන් වූ  විට අපේ පැමිණිල්ල ගැන ක්‍රියා කිරීමට කටයුතු කරන බව සඳහන් කළා.”