අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ දේශපාලන සාක්ෂරතාව බිංදුවයි…..තමන්ට වල කපන මිනිහටත් රැවටෙනවා!

0

ලංකාවේ ජනතාවගේ සාක්ෂරතාව ඉහළ මට්ටමක තිබුණද දේශපාලන සාක්ෂරතාව ඇත්තේ බිංදුව අගයේ බව ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රි සමන්ත විද්‍යාරතන පවසනවා.

උමාඔය බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතිය නිසා පීඩාවට පත් වී ඇති ජනතාවට නිවාස ආධාර ලබා නොදීම, වගා වන්දි ලබා නොදීමට එරෙහිව උමා ඔය බහු විනාශකාරී ව්‍යාපෘතියට එරෙහි බහුජන ව්‍යාපාරය මඟින් බදුල්ල මහාධිකරණයේ පවරා ඇති නඩුවට පෙනී සිටීමට පැමිණි අවස්ථාවේ මාධ්‍යවේදීන් මැතිවරණ ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් නැගූ ප්‍රශ්න වලට පිලිතුරු ලබා දෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“උමා ඔය බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතියෙන් දැඩිලෙස පීඩාවට පත්වූ බහුතරයක් ජීවත් වෙන බණ්ඩාරවෙල ප්‍රාදේශීය සභාවටත් අපි පක්ෂයක් ලෙස තරග නොකර ස්වාධීන කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කළා. ප්‍රතිඵල ගැන කියන්න කනගාටුයි. ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලැබුණේ මන්ත්‍රි ධුර දෙකයි. තමන්ට නිවාස අහිමි කළ, බීමට, වගාවට ජලය අහිමි කළා, වගාබිම් අහිමි කළ අයට ජනතාව බහුතර බලය ලබාදීලා.”

“මේකෙන් කියන්නේ තමන්ට විනාශය කැඳවීම සාධාරණයි කියලද, නිවාස ආධාර වගා වන්දි එපා කියලද? අපි මේ ජනතාවගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් මහ පාරේ සටන් කළා. අරගල කළා. ජනතාව කියනවා නම් ඒවා අවශ්‍ය නෑ කියලා. අපිට ඒ ගැන නැවත සිතන්න වෙනවා. හොරු අල්ලනවා කියලා ආපු අයත් හොරකම් කළා. හොරකම් කළා කියලා චෝදනා ඇති අයට ජනතාව ඡන්දය දීලා. මේ ප්‍රතිඵලවලින් පේන්නේ සාක්ෂරතාවයෙන් අපි ඉහළයි කිව්වට දේශපාලන සාක්ෂරතාවයෙන් අපි ඉන්නේ අන්තිම අඩියේ කියලා.”

“පක්ෂයක් විදියට අපි බලාපොරොත්තු වූ ජයග්‍රහණය අපිට ලැබුණේ නෑ. මේ තත්ත්වය මත අපිට ජනතාවගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් මහපාරේ සටන් කරන්න දැන්ම හැකියාවක් නෑ. දේශපාලන සාක්ෂරතාවයෙන් හීන සමාජයකින් අපිට මීට වඩා යමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ.” මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කර සිටියා.