වැඩ බැරි ආණ්ඩුව ගෙදර යවන්න ඉක්මනින්ම මහ මැතිවරණයක් ඕනෑ…..!

0

හැකිතාක් ඉක්මණට මෙම ආණ්ඩුව විසුරුවා හැර මහ මැතිවරණයකට යා යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නාමල් රාජපක්ෂ පවසා සිටිනවා.

ඊයේ (13) පස්වරුවේ කොළඹ විජේරාමයේ පිහිටි ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරුන්ගේ විශේෂ සාකච්ඡාවකින් පසුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“කමිටුවක් දැම්මා ඉතිරි දේශපාලන වැඩ කටයුතු ගැන තීන්දු කරන්න. ඉතින් අපි කියන්නේ මේ ආණ්ඩුවට දුවන්න බෑ. මේ ආණ්ඩුව විසුරුවන්න ඕන. ඉතින් අපි කියන්නේ හැකිතාක් ඉක්මණට මේ ආණ්ඩුව විසුරුවා හැරලා මහ මැතිවරණයකට යන්න ඕන. ඒක තමයි මගේ මතය වෙන්නේ.”මන්ත්‍රිවරයා මෙහිදි වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියා.