පට්ටම නෙමෙයි දේශපාලනයේදි වැදගත් ජනතාවයි….!

0

දේශපාලනයේදි ඇදගත් වන්නේ ජනතාව මිස තනතුරු නොවන බව අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා පවසා සිටිනවා. පිටකොටුව ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට සහභාගි වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“මම පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමති වුනත් නගර සභාවට විරුද්ධව උද්ඝෝෂණය කරන්න මම බය නෑ. මම හිතන්නේ දේශපාලනයේදි වැදගත් වෙන්නේ ජනතාව. පට්ටම් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර අපි දකිනවා ඡන්දෙට කලින් ඇමතිකම් ගන්න කලින් ඇග අතගානවා බඩ අත ගානවා. හැබැයි එමතිකම් මන්ත්‍රිකම් ගත්තට පස්සේ ටයි කෝට් දාගෙන තමුන්නාන්සේලා හම්බ වෙන්නවත් බෑ. කෙනෙකුට ඕන දෙයක් දෙන්න පුළුවන් මුදල් දෙන්න පුළුවන්, භාණ්ඩ දෙන්න පුළුවන් හැබැයි මම තමුන්නාන්සේලාට දුන්නේ මගේ වටිනා කාලය. මම මේ ප්‍රදේශයේ කඩ කාරයින්ට එකක් කියනවා. තමුන්නාන්සේලා මේ පොඩි මිනිස්සුන්ගේ බඩට ගහන්න හැදුවා නම් මම තමුන්නාන්සේලාට විරුද්ධව කැරලි ගහනවා. කඩකාරයොත් ඉන්න ඕන. පදික වේදිකාවෙ අහිංසක මිනිස්සුත් ඉන්න ඕන. අපි කඩකාරයන්ට අසාධාරණයක් කරන්නේ නෑ. ඒ වගේම පදික වේදිකා වෙලෙන්දගේ ආත්ම ගෞරවය නැති කරන්න අපි ලෑස්ති නැහැ.”අමාත්‍යවරයා මෙහිදි පවසා සිටියා.

Faiszer Musthapha