පොහොට්ටුවට 70% තියෙන්නේ කොහේද….? ඔයා ගණන් දන්නේ නැද්ද….?

0

ඉදිරියේදි ජාතික ආණ්ඩුවේ කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවන බවත් කවුරුන් ආණ්ඩු පිහිටුවීමට උත්සහ කළද ජනාධිපති ඒ සඳහා සහය පළ කළ යුතු බවත් අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා පවසා සිටියා.

අද (14) පැවති කැබිනට් රැස්වීමෙන් අන්තුරුව මාධ්‍යවේදින් නැගු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

දැන් මේ අවසාන කැබිනට් සාකච්ඡාවද?

“නෑ නෑ නෑ තව කැබිනට් තියනවා ඉස්සරහට”

ඒ කියන්නේ ඔබතුමා සහභාගි වන අවසන් සාකච්ඡාවද?

“නෑ නෑ තව කැබින්ට් තියනවා ඉස්සරහට.”

දැන් අද මොකද වුණේ සාකච්ඡාවේදි?

“මුකුත් වුණේ නෑ. අපි කැබිනට් පේපර්ස් ගැන කතා කළා. වෙන විශේෂ දෙයක් සිද්ධ වුණේ නෑ.”

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් හදනවා කියලා ප්‍රචාරය වෙලා තියනවා. ඒ ගැන මොකද තත්ත්වය?

“කවුරු ආණ්ඩු හැදුවත් ජනාධිපතිතුමා එපැයි. මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා ඕන ආණ්ඩු හදන්න. රටේ ආණ්ඩු හදන්නේ එතුමානේ. එතුමයි විධායක ජනාධිපති. මුකුත් වෙන්න දෙයක් නෑ. ගම් සභාවකින් ආණ්ඩුවක් පෙරලන්න පුළුවන්ද?”

70%ක් පොහොට්ටුවට තියනවානේ?

“කොහේද 70% තියෙන්නේ ඔයා ගණන් දන්නේ නැද්ද? තියනවා පොහොට්ටුවට 70% පෙති වෙන්නැති. පෙති, පෙති, පෙති.”

ඒ කියන්නේ ඇමතිතුමා වෙනම ආණ්ඩුවක් හදන්නේ නැද්ද? එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපිට ඒක පැහැදිළි කරලා දෙන්න.

“මොකටද එහෙම ආණ්ඩු හදන්න ඕන. එහෙම ආණ්ඩුවක් හදන්නේ නෑ. ජනාධිපතිතුමා තියන ආණ්ඩුව හරියට හදයි. එච්චරයි. ඒක එච්චර ගණන් ගන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. ඉන්න අප්පා.”