වෙන් වෙන්නේ නෑ… බෙදෙන්නේ නෑ….ඒකමතිකව ජනපතිට සහය දෙනවා…..!

0

එක් කණ්ඩායමක් ලෙස සිටිමින් ජනාධිපතිවරයාට අඛණ්ඩව සහය ලබා දීමට ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම ඒකමතිකව තීරණය කර තිබෙනවා.

අද (19) දහවල් ජනාධිපතිවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවේදි මෙම තීරණය ගත් බවයි ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ භාණ්ඩාගාරික අමාත්‍ය එස් බී දිසානායක පවසා සිටියේ.

එසේම පවතින දේශපාලන අර්බුදය හමුවේ ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව මෙහිදි දිර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා වූ බවද වාර්තා වෙනවා.