දිනකට 93,000/- දීමනාවක් එක්ක උදයංග හොයන්න යුක්ක්‍රේනයට ගිය නිලධාරින් කට උත්තරවත් ගන්නේ නෑ…..?

0

යුක්ක්‍රේනයට පැමිණ ඇති රාජ්‍ය නිලධාරින් ජනතාවගේ බදු මුදලින් තවත් සංචාරයක් සිදු කරන බවත් මිග් ගණුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් තමාගෙන් කට උත්තර ගැනීමට කටයුතු නොකරන බවත් රුසියාවේ හිටපු තනාපති උදයංග වීරතුංග චෝදනා කරනවා.

හිටපු තනාපතිවරයා තමාගේ පෞද්ගලික විද්‍යුත් තැපෑල මගින් මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු සඳහන් කරන්නේ දිනකට 93,000ක දීමනාවක් ලබන එම පොලිස් නිලධාරින් තමාගෙන් කට උත්තරයක් නොගන්නේ මන්දැයි ලංකාවේ ජනතාව දැනගත යුතු බවයි.

ඔහු සඳහන් කරන්නේ මිග් ගණුදෙණුව පිළිබඳව කටඋත්තරයක් ලබා දීමට තමා යුක්ක්‍රේනයේදි එම නිලධාරින්ගෙන් අවස්ථාවක් ඉල්ලුවත් ඔවුන් ඒ සඳහා තමන්ට අවස්ථාවක් ලබා නොදුන් බවයි.

තමා සෙවීමට දින 10කට යුක්ක්‍රේනයට පැමිණි නිලධාරින් තමාගෙන් කට උත්තරයක් නොගෙන කරන සෙල්ලම කුමන්දැයි හිටපු තනාපතිවරයා ප්‍රශ්න කර සිටිනවා.

එසේම තමා නිදහස් කර ඇති බව දැන දැනම පසුගිය දිනවල නිලධාරින් 7 දෙනෙකු ඩුබායි නගරයට පැමිණියේ ද  සංචාරය කිරීමේ අරමුණෙන් බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.