ජාතික ආණ්ඩුව දීර්ඝ කරනවා නම් පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කරලා අවසර ගන්න ඕන…..!

0

ජාතික ආණ්ඩුවේ කාලය දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳව මෙතෙක් ආණ්ඩුව පාර්ශවයෙන් තමන්ට දැනුම් දීමක් කර නොමැති බව කතානායක කරු ජයසූරිය අද පාර්ලිමේන්තුවේ දි සඳහන් කළා.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක විසින් මතු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින් කතානායකවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා, “මම ලග තියනවා 2015 සැප්තැම්බර් මස 01 වෙනි අඟහරුවාදා, මේ පළවෙනි sපාර්ලිමේන්තු සැසියේ හැන්සාඩ් වාර්තාව. එදා සාකච්ඡා වූ දේවල් එක්කම. ඒකේ පැහැදිළිව සඳහන් වෙනවා මෙම ජාතික ආණ්ඩුව ගොඩ නගා තිබෙන්නේ අවුරුදු 2කට බවත් අවුරුදු 2 පස්සේ සමාලෝචනයක් සිදු කරලා ඉදිරියට යනවාද නැද්ද කියලා තීරණය කරනවා කියලා. එහෙමනම් අවුරුදු 2 ඉක්මවා ගියාට පසු නැවත අනුමැතියක් ගන්න ඕන පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඒ අමාත්‍යවරු සංඛාව වැඩි කර ගන්න. 19 වෙනි සංශෝධනය අනුව ඇමතිවරු සංඛ්‍යාව වැඩි කරගන්න පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ඕන. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වලංගු නැති ඇමතිවරු පිළිගන්න හෝ ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න අපි සුදානම් නෑ.”

ඩලස් අලහප්පෙරුම මන්ත්‍රිවරයා, “නීත්‍යානුකූල නොවන ඇමතිවරු, රාජ්‍ය ඇමතිවරු, නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු 24 දෙනෙක් මේ රටේ ඉන්නවා. මේ ආණ්ඩුව කල් ඉකුත් වෙලා මාසයයි දවස් 20ක් ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා කතානායකතුමණි මේක ඔබතුමාගේ කීර්තියට සaජුව බලපාන දෙයක්.”

ලක්ෂමන් කිරිඇල්ල අමාත්‍යවරයා, “ජාතික ආණ්ඩුවේ පාර්ශවකරුවන් ඒකෙන් අයින් වෙලා නෑ.”

කතානායකවරයා, “දැන් මේකේ තියන අවුරුදු දෙකක එකඟතාවය ගැන මොකද කියන්නේ? ඒ  වසර දෙක තවදුරටත් දීර්ඝ කරනවා ද කියන එක මට දැනුම් දීලා නෑ.”