නව ඇමති මණ්ඩලය එක්ක අගමැතිකම අහෝසියි….ව්‍යවස්ථාව පැහැදිලියි….අවුල කොතනද?

0

ජනාධිපතිවරයා විසින් පවතින අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසුරුවා හැරි විට හෝ නව අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් පත් කළ විටකදි අගමැතිධූරයද වෙනස් වන බව ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිපාදන සපයා ඇති බව ශ්‍රි ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ යූ. ආර් ද සිල්වා පවසනවා.

අගමැතිවරයා ඉවත් කිරීම පිළිබඳව පැන නැගි ඇති අර්බුදකාරි දේශපාලන වාතාවරණය පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

එහිදි අදහස් දැක්වූ ජනාධිපති නීතිඥවරයා,

“අගමැතිතුමාව ඉවත් කිරීම සම්බන්ධ මේ කියන ව්‍යවස්ථාවේ තියන ප්‍රතිපාදන ඉතාම පැහැදිළියි. මේ ඇමති මණ්ඩලය යම් කිසි විදියකින් ජනාධිපතිවරයා විසින් වෙනස් කිරීමකට භාජනය කරනවා නම්,ඒක විසුරුවා හැරීමට කටයුතු කරනවා නම්, නව ඇමති මණ්ඩලයක් පත් කරන්න ට කටයුතු කරන විට අමුතුවෙන් අගමැතිතුමාව එයින් ඉවත් කළ යුතු වන්නේ නෑ මොකද ඒකේ කියලා තියන විදියට අගමැතිතුමා ඒ ඇමති මණ්ඩලය ක්‍රියාත්මක වෙන කාලය තෙක් ඒ අගමැතිකමේ ඉන්නවා කියන එක. ඒ ඇමති මණ්ඩලය විසුරුවා හැරියොත් අලුත් ඇමති මණ්ඩලයක් පත් වුනොත් නිතැතින්ම අගමැතිධූරය අහෝසි වෙනවා. එහෙම උනොත් නැවත අගමැතිවරයෙක් පත් කිරීමට බලය ජනාධිපතිවරයාට පැවරෙනවා. යම් ගැටළුකාරි තත්ත්වයක් පැන නැගි ඇති අවස්ථාවකදි ජනාධිපතිවරයාට යම් මත විමසීමක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් කළ හැකියි. නමුත් මේ පැහැදිළිව ජනාධිපතිතුමාට කටයුතු කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයයක් තියනවා. ජනාධිපතිතුමා කල්පනා කරනවා නම් ඒ පාර්ශව අතර එකමුතුකමක් නෑ එකට ගමන් කරන්නේ නෑ කියලා, යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් එකමුතුව දැන් නෑ කියලා එතකොට එතුමාට තීරණයක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා.”