වගා කරන්නත් පෙරම මුදල් ගිණුමට…….!

0

ලබන කන්නයේ සිට පොහොර පවතින මිලට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල් ගොවියන්ගේ ගිණුම් වලට බැර කිරීමට තීරණයක් ගත් බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක පවසා සිටිනවා.

ඊයේ (22) මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“පොහොර සහනාධාරය සදහා පවතින මිලට ලබා ගැනීම සඳහා ගොවින්ට අපහසුතාවයක් තියනවා ඒනිසා මේ සඳහා යම් වෙනසක් ඇති කළ යුතුයි කියන කාරණාව. ඒ නිසා අපි තීන්දුවක් ගත්තා ලබන කන්නයේ ඉදලා වී ගොවින් සඳහාත්, බඩ ඉරිගු, සෝයා, ලොකු ලූනු හා අර්තාපල් යන අමතර බෝග වගා කරන ගොවි මහත්වරු සදහාත් පවතින මිලට පොහොර ලබා ගන්න වගාව ආරම්භ කරන්න කලින් ගොවි මහතුන්ගේ ගිණුමට බැරකරන්න අපි තීන්දුවක් ගත්තා. නොමිලේ පොහොර ලබා දීමක් තමන්යි මේ අනුව සිද්ධ වෙන්නේ. අක්කරයකට 40000ක වගා රක්ෂණයක් දෙන්නත් පහුගිය අයවැයෙන් යෝජනා වුණා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 40,000ක රක්ෂණයක් ගොවි මහත්වරුන්ට නොමිලේ තමයි මින් ඉදිරියට ලැබෙන්නේ,” අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියා.