ඇමතිකම් තියනවා….නැති වෙනවා….ඕවා ඔහෝම තමයි….!

0

ආණ්ඩුවේ සමහර තීරණ පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් ජනතාව ආණ්ඩුවට පරාජයක් හිමිකර දුන්නේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් බවත් දැන් හෝ ආණ්ඩුව නිසි මාර්ගයේ ගමන් නොකළහොත් ජනතාව තවත් ආණ්ඩුව ප්‍රතිකේෂ්ප කරුනු ඇති බවත් ක්‍රිඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර පවසා සිටියා.

ඊයේ (22) පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදි මාධ්‍යවේදීන්ගේ ප්‍රශ්න වලට අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

මොකද වෙන්නේ ඇත්තටම?

“මොකද වෙන්නේ කියලා කවුරුත් දන්නේ නෑ.”

ඔබතුමාගේ ඇමතිකම තියනවා ද?

“මම දන්නේ නෑ. ජනාධිපතිතුමාගෙන් තමයි තීරණය කරන්නඔ ඕන.”

ඇයි එච්චර අවිශ්වාසයෙන් කතා කරන්නේ?

“කිසි ගැටළුවක් නෑ. ඇමතිකම් තියනවා නැති වෙනවා,. ඕවා ඔහොම තමයි.”

අපිට ආරංචියි අගමැතිතුමා වෙනස් කිරීමේ සටනේ ඔබ ඉන්නවා කියලා.?

“ඒවා ඉතින් අනාගතයේදි කතා කරමු. දැන් කතා කරලා කාටවත් වැඩ නැහැනේ.”

ඔබ්තුමාගේ යටහිතේ තියනවා නේ ද මහින්ද මහත්තයාගේ පැත්තට නොගියොත් එහෙම රැකෙන්න අමාරුයි කියන එක?

“නෑ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ආගේවත් පැත්තකට යන්න උවමනා නෑ. අපි අපේ පක්ෂේ ආරක්ෂා කරන් හිටියොත් අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ.”

පරාජයට හේතුව ජනතාව ඉල්ලු දේ නොදුන්න නිසා නේ ද?

“ජනතාව ඉල්ලපු නොදුන්නටත් වැඩිය ආණ්ඩුව විදියට අපි කරපු සමහර ක්‍රියාකාරම් නිසා තමයි එහෙම වුණේ. සයිටම් අර්බුදය, පොහොර සහනාධාරය, රාජ්‍ය සේවකයන් පිළිබඳව ප්‍රශ්න, නිල ඇදුම ලබා දීමේදි ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්න මේ හැම දේටම හේතු වුණා. දැන්වත් ඒ දේවල් හදා ගත්තේ නැත්නම් තවත් අගාධයට තමයි යන්නේ.”

Dayasiri Jayasekara