ලංකාව වගවීම ක්‍රියාවලියට, මානවහිමිකම් ප්‍රවර්ධනයට කැපවෙලා මදි….., මහකොමසාරිස් මහ මණ්ඩලයට ලියයි!

0

ලංකාවේ විශ්වාසය ගොඩ නැගීම ප්‍රමාණවත් හා පරිපූර්ණ නොවන බවත් ඒ සඳහා ලැබී ඇති දේශපාලන සහයද ප්‍රමාණවත් නොවන බවත් එක්සත් ජාතින් ගේ මානවහිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් සයිද් රාද් අල් හුසේන් පවසනවා.

එක්සත් ජාතින්ගේ මානවහිමිකම් කවුන්සිලයේ 37 වෙනි සැසිවාරය සඳහා ශ්‍රි ලංකාව පිළිබඳව සිය වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමින් මහ කොමසාරිස්වරයා පවසා සිටින්නේ වගවීමේ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කරලීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සොයා බැලිය යුතු බවයි.

මානවහිමිකම් යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2015 ජනවාරි මස සිට ශ්‍රි ලංකා රජය මානවහිමිකම් කවුන්සිලය සමග එක්ව කටයුතු කිරීම පිළිබදව මහ කොමසාරිස්වරයා සිය වාර්තාවෙන් ප්‍රසාදය පළ කර තිබෙනවා.

එසේම ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කිරීම හා ඒ සම්බන්ධයෙන් පවරා ඇති නඩු කටයුතු අනවශ්‍ය ලෙස ප්‍රමාද වීමද ලංකාවේ මානවහිමිකම් ප්‍රවර්ධනයට සුදුසු නොවන බවයි මහකොමසාරිස්වරයා සිය වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන්නේ.

සම්පූර්ණ වාර්තාව සඳහා…,

http://colombogazette.com/wp-content/uploads/2018/02/G1801853.pdf