පත් වූ මන්ත්‍රිවරුන්ගේ 25% කාන්තා නියෝජනය නම් නොකරන පක්ෂ වලට වැඩ වරදි!

0

අලුතින් පත් වූ පළාත් පාලන ආයතන සඳහා 25% කාන්තා නියෝජනය ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ යුතු විධිවිධාන පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමේ හමුවක් අද (02) පැවැත් වූණා.

එයට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරින්, අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා හා කාන්තා සංවිධාන කිහිපයක නියෝජිතයින් සම්බන්ධ වුණා.

එම හමුවෙන් අන්තුරුව කාන්තා නියෝජනය සම්බන්ධයෙන් වන අවසන් තීරණ පිළිබඳව මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය විසින් මාධ්‍ය වෙත පවසා සිටියා.

“කාන්තාවන් සංඛ්‍යාව සභාවේ 25% සාක්ෂාත් කිරීම සඳහා දේශපාලන පක්ෂ පත් කිරීම අනිවාර්යයි. ඒ සංඛ්‍යාව පත් කළේ නැත්නම් යම් දේශපාලන පක්ෂයක් හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායමක් එවැනි අයගේ නම් ගැසට් කිරීම කරන්නේ නැහැ. උදාහරයක් හැටියට අපි හිතුවොත් යම් පක්ෂයකට එහෙම නැත්නම් ස්වාධීන කණ්ඩායමකට හය දෙනෙකුගේ න්ම් එවීමේදි කාන්තාවන් 4කගේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු යැයි දැන්වූ විටදි එම පක්ෂය විසින් කාන්තාවන් තිදෙනෙක් සහ පිරිමි තිදෙනෙක් නම් කළොත් අපි කාන්තාවන් තිදෙනාගේ සහ පිරිමි තුන්දෙනා අතරින් ඉහළින් තිදෙදෙනාගේ ම්නම් පමණක් වශයෙන් පස් දෙනෙකුගේ නම් ගැසට් කරලා එක නමක් පුරප්පඩුවක් වශයෙන් තබනවා.” කොමසාරිස් වරයා පෙන්වා දුන්නා.

එසේම මෙහිදි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා සඳහන් කොට සිටියේ නම් කළ යුතු කාන්තාවන් ප්‍රමාණය නම් කිරීමට දේශපාලන පක්ෂයට විශාල වගකීමක් පවතින බවයි.