රටේ දැවෙන ප්‍රශ්න මහනුවර ගින්නෙන් යටපත් වුණා….ඇත්තටම ජාතිවාදය අවුස්සන්නේ ජනතාවගේ අවධානය වෙනස් වීමෙන් වාසි ලැබෙන අයයි!

0

මහනුවර දැවෙන ජාතිවාදය හමුවේ රටේ දැවෙන ප්‍රශ්න සියල්ල අමතක වී ඇති බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසා සිටිනවා.

හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියේ ඇල්පිටිය ප්‍රදේශයේ පැවති ආගමිකඋත්සවයක දිය.

“නුවර ප්‍රදේශයේ මේ ඇති වී තිබෙන තත්ත්වය ඉතාම කණගාටුදායක තත්ත්වයක්. සමහරු සියළු බෞද්ධයන් ප්‍රචණ්ඩත්වයට යොමු වෙලා තියනවා කියලා රටට ලෝකයට පෙන්නන්න මහන්සි ගනිමින් සිටිනවා. ඇත්ත කතාව වසන් වෙලා තියනවා කියලයි මම දකින්නේ. බෞද්ධයන් වශයෙන් අපිට වගකීමක් කියනවා අනිත් අයව රැක ගන්න හා ආරක්ෂා කිරීමට. අද ඒ වගකිව යුත්තන් ඔය කාර්යය හරියට ඉටු කළා නම් ඔය තරම් දුර දිග යන්නේ නෑ මේක. රටේ මහ බැංකුවේ වෙච්ච මහා සොරකම් ගැන තිබිච්ච කතාව කෙලින්ම යට ගියා. එහි පළවෙනි විත්තිකරු පැනලා ගියා කියන එක අමතක වෙලා ගිහිල්ලා. සමාජයේ බඩු මිල ඉහළ ගිහින් තියන එක මිනිස්සුන්ගේ හදවත් වලින් ඈත් වුණා. ලංකාවට ලැබිච්ච ජයග්‍රහණය ගැන කතා කිරීම දවසට දෙකට සීමාවුණා. ඒක මහනුවර සිද්ධියෙන් යට ගියා. මේවා කොහෙන් එනවාද කියලා මම දන්නේ නෑ. මේවා ජනතාවගේ හදවත් වලින් අමතක කරලා කටයුතු කිරීම අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ කාටද කියන එක මම හිතන්නේ ජනතාවට තේරෙනවා.”

“සියළු ජනතාව ප්‍රචණ්ඩත්වයට යොමුවෙලා තියෙනවා කියලා රටට, ලෝකයාට පෙන්නුම් කරන්න මහන්සි ගන්නවා. සාමාන්‍ය සිද්ධියකට අනවශ්‍ය ලෙස ප්‍රචාරයක් දීලා අනවශ්‍ය ලෙස පැතිරවීම මම හිතනවා කණගාටුදායක තත්ත්වයක් කියලා.ඇත්ත වසන් වෙලා තියෙන්නේ. බෞද්ධයන් විදියට ඉවසීමක් තියෙන හැදියාවක් තියෙන ජාතියක් අපි.මේ ප්‍රශ්නය මේතරම් දුර දිග යෑමට හේතුව වුණේ  අවශ්‍ය කාර්යය අවශ්‍ය වෙලාවට ඉටු නොකිරීම.වගකිව යුත්තන් හරියට කාර්යය ඉටුකළා නම් මේ ප්‍රශ්නය මේතරම් දුරදිග යන්නේ නෑ. ලෝකයේ අයට ඕනේ වෙලා තියෙනවා විවිධ ප්‍රශ්න වලට අපිව ගොනු කරමින් කරදර කරන්න. ඒ කුමන්ත්‍රණ වලට අපි යට නොවිය යුතුයි කියන කාරණය මම දැඩි ලෙස විශ්වාස කරනවා. ” හිටපු ජනාධිපතිවරයා පවසා සිටියා.

Mahinda Rajapaksa