2020 ජනපති සටනට එජාපය එන්නේ නව නායකයෙක් එක්කයි!

0

උදේ සිට ගමේදි එකතු කර ගත් ඡන්ද ටික සමහර නායකයින් රෑට රූපලාවණ්‍යයේදි නැති කළ බව අමාත්‍ය දිලීප් වෙදාරච්චි පවසනවා.

තංගල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවක් අමතමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය නව නායකත්වයක් හරහා 2020 ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බවයි.

“දේශපාලන වශයෙන් අපි ඉදිරියේදි යම් තීන්දු තීරණ ගන්න වෙනවා. ඒ තින්න්දු තීරණ ගන්න අපි පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති අනුව පක්ෂයට හොඳ නායකයෙක් පත් කරලා, ඔය පිබිදෙනවා කියන පොහොට්ටුව පරාජය කළ හැකි නායකයෙක් ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා මම පොරොන්දු වෙනවා. අපේ අපේක්ෂක මහත්වරුණි, පාක්ෂිකයෙනි ඔබ දුක් වෙන්න එපා. ඔබ හොද දේශපාලනයක් කළා, හොද ජනතා රැල්ලක් අපි ඇති කළා. ජනතාවට හොද විශ්වාසයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් අපි ලබා දුන්නා. ඒ විශ්වාසය ලබා දීලා අපි ජනතාවගේ කැමැත්ත අපි ලබා ගත්තා. ඒ ලබා ගත් ජනතා කැමැත්ත අපේ නායකයෝ නැති කළා. අපි, අපේ මන්ත්‍රිවරු, අපේ අපේක්ෂක මහත්වරු ගම්වල අපේ ජනතාවගෙන් උදේ ඉඳලා හැන්දෑ වෙනක්ම් එකතු කරන ඡන්ද ටික අපේ නායකයෝ රාත්‍රියට රූපවානියෙන් නැති කළා. අන්න ඒ නිසයි අපිට අද මේ පරාජය ඇති වුණේ. අපි ඉදිරියේදි ඒවා විඳ දරාගෙන අපි මේ රටේ රාජත්‍රාන්තික බලය එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් හොඳ නායකයෙක් බිහිකරලා, මේ රටේ බලය ලබා ගන්නවා.” රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.