විපක්ෂනායක කාලේ රනිල් එළවගන්න බැරි වෙච්ච අය අගමැති කාලේ එළවන්නේ කොහොමද?

0

රනිල් වික්‍රමසිංහ විපක්ෂනායකධූරයේ සිටියදි ඔහුව ඉවත් කරගැනීමට නොහැකි වූ කණ්ඩායාම් රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිධූරයෙන් ඉවත් කරන්නේ කෙසේදැයි අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න විමසා සිටිනවා.

“අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහට එරෙහිව විශ්වාසභංගයක් ගෙන ඒමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සූදානම් වෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරුන් නායකයාට විරුද්ධව කටයුතු කරන්නෙ නැහැ. සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් ප්‍රශ්නය විසඳා ගන්නවා. අගමැතිවරයා ඉවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් දියත් කළහොත් එම සටන මාස හයකට වැඩි කාලයක් කරගෙන යන්න සිදු වෙනවා. එවිට අපට ජනතාවට සේවා සලසන්න බැහැ. එහි වාසිය ලැබෙන්නෙ විපක්ෂයටයි.”

“රනිල් වික්‍රමසිංහ විපක්ෂ නායක ධුරයේ සිටියදී පවා ඔහු ඉවත් කිරීමට ඇතැම් පිරිස් උත්සාහ කළා. නමුත් ඉවත් කරගන්න බැරි වුණා. එහෙම බැරි වූ රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති ධුරයේ සිටින විට ඉවත් කර ගන්නෙ කොහොමද කියා ප්‍රශ්න කරන්න මම කැමැතියි” අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

Rajitha Senaratne