ආණ්ඩුවේ කට විතරයි වැඩ නෑ……හොරු අල්ලනවා කිව්වා……කෝ….?

0

දැන්වත් කතා පසෙකලා රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට රජය පියවර ගත යුතු බව හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක පවසා සිටියා.

ඊයේ (20) කොළඹ දි පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය හමුවේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාපටිපාටිය විවේචනය කරමින් හිටපු මුදල් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“රටේ ආර්ථිකය සවි ශක්තිමත් කළ යුතුයි. නාස්තිය වෙලා තියනවා. දූෂණය වෙලා තියනවා. කතා විතරයි තියෙන්නේ. ඒවා නිවැරදි වෙන්න ඕන. දැන් බලන්න ශ්‍රි ලංකන් ගුවන් සමාගම ඒක අන්ත දූෂිත තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක ටිකක් අඩු වෙලා තිබුණා නමුත් නතර වෙලා නෑ. අපේ ආණ්ඩුව පත් කළා එක එක සභාපතිවරු, එක එක නිලධාරින්. නමුත් තාමත් මේ ප්‍රශ්නය හරියාකාරව විසඳිලා නෑ. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වුනත් ඒ දුර්වලතා පෙන්වන්න අවශ්‍යයි. වැරදි කිරීම තමයි ප්‍රශ්නය. අපි ආණ්ඩුවක් තිබ්බා කියලා වැරදි විදියට පාලනය ගෙනියන්න දෙන්න බෑ. ඇමති සමහර වෙලාවට දන්නේ නෑ ඒ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය මොනවද කරන්නේ කියලා. ඉතින් අස් කරලා දාන්න ඕන. මේවා තමයි නැති කරන්න ඕන.” අමාත්‍යවරයා සඳහන්කළා.

මේ යහපාලන ආණ්ඩුවේත් දූෂිත ඇමතිවරු ඉන්නවා කියලා සමහර ඇමතිවරු කියනවා. මේක නවත්වන්න ක්‍රමයක් නැද්ද?

“මේකේ කොටස් දෙකක් තියනවා. එකක් දූෂිත කියන, අනිත් එක දූෂිත වෙලා ඉන්න. ඕකේ කතාව තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඔහේ ඉලක්කෙට. අපි වගේ කට්ටියට ඔහේ ඉලක්ක කරලා ප්‍රකාශ නිකුත් කරනවා. හොරු අල්ලන එකයි, හොරු ගැන කතා කරන එකයි දෙකක්.”

Ravi Karunanayake