අවුරුදු 3 කළේ මැතිවරණ ක්‍රමය විතරයි..ඒකත් පිස්සුවක්….ජනතාව නැවත ඉල්ල්න්නේ රාජපක්ෂ යුගයක්

0

හදුන්වා දී ඇති නව මැතිවරණ ක්‍රමය හේතුවෙන් පළාත් පාලන ආයතන තුළ අර්බුද රාශියක් හටගෙන ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විමල් වීරවංශ පවසනවා.

ඊයේ (29) කඩුවෙල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන අමුවක් අමතමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“මේ ගොල්ලෝ අලුතින් ක්‍රමයක් ගෙනවා. කොට්ට්ඨාස ක්‍රමය අපේ ආණ්ඩුව කාලේ ගෙනල්ලා තිබුණේ. දිනන පැත්තට බෝනස් ආසන 2ක් දෙන්න තිබුණා. මේ ගොල්ලෝ මොකද කළේ දිනන පැත්තට ආසන 2 නැති කළා. දිනන පැත්තට බෝනස් ආසන 2 දුන්නා ම තමයි ඕනෑම පක්ෂයකට ස්ථාවර පාලන ක්‍රමයක් පවත්වා ගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් මොකද අන්තිමට වෙලා තියෙන්නේ. කාසිය උඩ දාලා සභාපතිලා තෝරන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියනවා. මහජන පරමාධිපත්‍යය කොහොමද කාසියක් උඩ දාලා තීරණය වෙන්නේ. සමහර සභාවල කාසිය උඩ දානවා. සමහර සභාවල කාසිය හොරෙන් දෙනවා. ඒනිසා මේ මැතිවරණ ක්‍රමය අසාර්ථක ක්‍රමයක් කියලා අද කවුද කියන්නේ වජිර අබේවර්ධන ඇමතිතුමා. ඒකට සමාව ඉල්ලන්න ඕන රටෙන්.”

“මේ ක්‍රමයෙන් හැදුවේ ඇප කැන්සල් වෙච්ච පක්ෂ වලටත් මන්ත්‍රිකම් හැදෙන විදියට. ඒ පක්ෂවලට මන්ත්‍රිකම් වැඩිපුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි හැදුවේ. අන්තිමට අස්ථාවර ක්‍රමයක් තමයි නිර්මාණය වුණේ. වැඩිහරියක් පළාත් පාලන ආයතන අද වෙනකොට බල පොරයකට ලක් වෙන තත්ත්වයට තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. ආණ්ඩුව බොහෝම උජාරුවෙන් කිව්වා. අපි අලුත් මැතිවරණ ක්‍රමයක් ගෙනාවා. කොට්ඨාස ක්‍රමයක් ගෙනාවා කියලා. අද ඒ ආණ්ඩුවේ උදවියම කියනවා. අනේ කරපු වරදක් මේ පිස්සු මැතිවරණ ගෙනාවට අපිට සමාවෙන්න කියලා. අවුරුදු 3ක් පම්පෝරි ගහන්න කරපු එකම වැරද්ද දැන් ඒකත් පිළිගන්නවා ඒක වැරදියි කියලා. මැතිවරණ ක්‍රමයක් තක්කු මුක්කු වන මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණා. ඒ නිසා මුකුත් කර ගන්න බැරුව මැතිවරණ කොමිසමත් ලත වෙනවා. නැවත මේ රටට මහින්ද රාජපක්ෂ හුගයක් දැඩිව ඕන කියන පණිවිඩය මේ රටේ ජනතාව දැඩිව දීලා තියනවා.” මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කළා.

Wimal Weerawansa