ජය ගන්නට නම් මූණු එහෙ මෙහේ කරලා වැඩක් නෑ…..නායකත්වයම වෙනස් විය යුතුයි….නැත්නම් එජාපයට ඉදිරි ගමනක් නෑ!

0

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධානය යන්නෙන් ජනතාව බලාපොරොත්තු වන්නේ එහාට මෙහාට මුහුණු මාරු කිරීමක් නොව දැනෙන දැවන්ත වෙනසක් බව එම පක්ෂයේ හිටපු මහලේකම් තිස්ස අත්තනායක පවසා සිටිනවා.

පසුගිය දා පැවති ආගමික උත්සයකින් පසුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් හිටපු අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉදිරියට යන්න ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කිරීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙළක්, ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය වැඩ පිළිවෙළක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය අරගෙන තියනවා ද කියන එක. ඒක තුළ ලොකු බිඳ වැටීමක් තියනවා. ඒ නිසා තමයි මහජනතාවත්, විවිධ පාර්ශවත් දැඩි ලෙස කියා සිටින්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ දැඩි වෙනස්වීමක් අවශ්‍යයි කියලා. ඒ ප්‍රතිසංස්කරණය කියන්නේ මේ එහාට මෙහාට මූණු වෙනක් කිරීම නෙමෙයි. මිනිස්සුන්ට දැනෙන හා සැබෑ වෙනසක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ ඇති වෙන්න ඕන කියන එක තමයි මහජනතාව කියන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දශක දෙකාමාරක් තුළ ඇති වෙච්ච වෙනස් කම් දිහා බැලූවම ඊට වඩා විශාල වෙනසකට අපිට යන්න තියනවා. මමත් කියන්නේ හැම වෙලාවේම එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ ඒ වෙනස ඇති නොකලොත් අලුත් වෙනසකට යන්න බෑ. අලුත් වෙන්සක් අලුත් ආරම්භයකට තියෙන්න ඕන. නව එක්සත් ජාතික පක්ෂයක් බිහි විය යුතුමයි. අලුතෙන් නැගිටින්න පුළුවන් සංවිධානයක් ඇති පක්ෂයක් බවට පත් කරන්න ඕන. ඒක කරන්න නම් ඒ තෝරා ගැනීමට ඉඩ දීලා නායකත්වයේ වෙනසක් ඇති වෙන්න ඕන.” හිටපු මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියා.

Tissa Attanayake