දුමින්ද ලේකම් වුණා…පක්ෂේ ඡන්ද පදනම 3% බැස්සා….., තවත් වැරදිකරුවන් ආරක්ෂා කරන්නේ නෑ!

0

දුමින්ද දිසානායක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් පදවිය භාරගත් පසු පක්‍ෂ ඉතිහාසයේ පළමුවරට එහි ඡන්ද පදනම සියයට තුන දක්වා පහළ වැටුණු බව අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසනවා.

ඊයේ (02)  හන්තාන ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනයේ පැවැති වාර්ෂික පර්යේෂණ සමුළුවෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“ආණ්ඩුව පිළිබඳව ජනතාව දරන මතය කුමක්දැයි විමසීම සඳහා අමුතුවෙන් සමීක්ෂණ කළ යුතු නැහැ. කඩමණ්ඩිය, දුම්රිය ස්ථානය, අවමඟුල් උත්සවයක් වැනි ඕනෑම ස්ථානයක් හා අවස්ථාවකදී ආණ්ඩුව පිළිබඳව ජනතාව දරන මතය ඉතා පහසුවෙන් හඳුනා ගත හැකියි.” අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

තවදුරටත්  අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ වරදකරුවන්ට සහයෝගය ලබාදී ආණ්ඩුවේ රැඳී සිටිනවාට වඩා වරදට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීම සඳහා ආත්ම විශ්වාසයක් හා ශක්තියක් ඇති බවයි.

Susil Premajayantha