විශ්වාසභංගය පැරදුනාට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය දින්නා….!

0

අගමැතිවරයා විසින් විශ්වාසභංගය ජයග්‍රහණය කිරීම නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ජයග්‍රහණය කළ බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සඳහන් කරනවා.

ඊයේ (04) රාත්‍රියේ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසන් වීමෙන් පසුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

” ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ජයග්‍රහණය කරලා බොහෝම පැහැදිළිවම”

අගමැතිතුමා ජයග්‍රහණය කිරීම ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ජයග්‍රහණයක් බවට පත් වන්නේකොහොමද?

“ඔව් ඉතින් අගමැතිවරයා බේර ගත්තා එයා. ඒත්අ අපි වශයෙන් ගත්තානම් අද සියළු දෙනා එකතු වෙලා ඡන්දය දුන්නා නම් ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මේකේ මේ ප්‍රතිඵල නෙමෙයි තියෙන්නේ ඊට වඩා වෙනස්.”

ඔබතුමාලා ගෙනාපු මේ ක්‍රියාදාමය අන්තිම මොහොතේ බිඳ වැටෙන්න හේතුව කුමක්ද?

“මුළු රටම දන්නවා මම හිතන්නේ. නෑ ඉතින් මම වේලාසනම කිව්වානේ රටේ ජනාධිපතිවරයා දිනුවොත් ඒ පැත්ත දිනනවා. නමුත් අපි හිටියේ 52 ක නමුත් අපි අද වැඩිපුර ඡන්ද අරගෙන තියෙනවා. හැත්තෑ ගණනක්.”