ප්‍රතිසංවිධානයයට එජාපය සූදානම්….!

0

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධානයට සූදානම් බව තරුණ කටයුතු පිළිබඳ හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක පවසා සිටියා.

ඊයේ (06) දෙනියාය ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට සහභාගි වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

එහිදි අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා,

“අනාගතයට ගැලපෙන විදියට පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු අපි සිදු කරන්න ඕන.අපි මේ ගැන ඉදිරි දෙදින තුළ පක්ෂයක් වශයෙන් සාකච්ඡා කරනවා. අගමැතිතුමාට රජයට විරුද්ධව  ගෙනා ඒ විශ්වාසභංගය පරාද කරන්න අපේ ආණ්ඩුවේ පක්ෂ දෙක කටයුතු කරද්දී  ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කොටසක් ඒ විශ්වාස භංගයට පක්ෂව කටයුතු කළා ” .

“තමන්ට රජය ගැන විශ්වාසයක් නැත්නම් ඒක තුල සිට රජය  වැට්ටවීමට කටයුතු කරන එක සුදුසුද ? පළාත් පාලන මැතිවරණ වෙලාවෙදි ජනතාව අපිට අනතුරු ඇඟවීමක් කරලා තියෙනවා .ඒක අනතුරු ඇඟවීමක් විතරයි . අපි අපේ ගමන හරි ගස්ස ගත්තොත් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්.ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා,කැබිනට් මණ්ඩලයේ සහ ආණ්ඩුවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන්  ජනතාවට වැඩ කරන්න ඕන.ඒක තමයි අපි බාර ගත්ත වගකීම. පලවෙනි අවුරුදු තුනේ අපි මහන්සි වුණා වැඩපිළිවෙළක් හදන්න. දැන් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන කාලයයි. එහෙම නොකලොත්  ඊළඟ මැතිවරණයේදී ජනතාව අපිව ෆේල් කරාවි.”

Sagala Ratnayaka