ත්‍රිවිද හමුදා නිළධාරීන් හා  සෙසු නිලයින්ගේ විදෙස් පාඨමාළා දීමනා පිළිබඳ තිබූ ගැටළුව විසදෙයි

0

විදෙස් පාඨමාළාවන් සඳහා යොමුවන ත්‍රිවිද හමුදා නිළධාරීන් ඇතුළු සෙසුනිළයින් මුහුණදී සිටි දීමනා පිළිබඳ විෂමතාවයන් ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබෙන බව ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර සිටියේ 2018 අප්‍රේල් මාසයේ සිට අදාළ විෂමතා නොමැතිව ගෙවීම් කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

එම මාධ්‍ය නිවේදනය,

ත්‍රිවිද හමුදා නිළධාරීන් හා  සෙසු නිලයින්ගේ විදෙස් පාඨමාළා දීමනා පිළිබඳ තිබූ ගැටළුව විසඳයි

විදෙස් පාඨමාළාවන් සඳහා යොමුවන ත්‍රිවිද හමුදා නිළධාරීන් ඇතුළු සෙසුනිළයින් මුහුණදී සිටි දීමනා පිළිබඳ විෂමතාවයන් ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබේ.

විදෙස් පාඨමාළාවන් හි නිරත යුද, නාවික, ගුවන් හමුදා නිළධාරීන් ඇතුළු සෙසු නිලයින් මුහුණ දී තිබූ දීමනා සම්බන්ධ ගැටළුව පිළිබඳව ඉකුත්දා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතාගේ මැදිහත්වීමෙන් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එම දීමනා 2018 අප්‍රේල් මාසයේ පටන් විෂමතාවයකින් තොරව ගෙවීමට කටයුතු යොදා ඇත.

ඒ අනුව විදෙස් පාඨමාළාවන් හි මේ වන විට නිරතව සිටින හා ඉදිරියේදී එවැනි පාඨමාළාවන් සඳහා යොමුවීමට නියමිත ත්‍රිවිද හමුදා සාමාජිකයන්ට ගැටළුවකින් තොරව එම දීමනා හිමිවේ.

 

මාධ්‍ය අංශය

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය