ගම හදන්න, ගමේ පාර හදන්න සල්ලි ආණ්ඩුවෙන් දෙන්නේ නෑ….පොහොට්ටුවට ඡන්දය දීලා ගමේ අය වල කපා ගත්තා

0

පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පසුව පළාත් සභා වලින් හා මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන් පාලනය වන මාර්ග පමණක් නඩත්තු කිරීමට මුදල් වෙන් කළත් පළාත් පාලන ආයතන වලින් නඩත්තු වන පාරවල් සඳහා මුදල් වෙන් නොකරන බවත් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර සඳහන් කරනවා.

වලස්මූල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“පහුගිය මැතිවරණයේදි හැමෝම ඡන්දය දුන්නේ ඊලඟ දවසේ මහින්ද අගමැතිවරයා වෙනවා බලන්න. එහෙම තමයි ප්‍රචාරය ගෙනිච්චේ. ඒ ප්‍රචාරයට තමයි ගොඩක් අය ඡන්දය දුන්නේ. ඒත් දැ පේනවානේ එහෙම කරන්න හැකියාවක් නෑ. ඒනිසා අපිට යථාර්ථයටයි මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. 2020 දි මැද වෙනක්ම මැතිවරණයක් තියන්න බෑ. එතකොට ජනාධිපතිවරණයත් තියන්නේ 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයත් ඒ කාලේ තමයි තියන්න තිබ්බේ. එතකම් අපිට අවශ්‍ය වුණේ මධ්‍යම රජයේ සල්ලි ගෙනල්ලා, පළාත් සභාවේ ඡන්දය ගෙනල්ලා  ගම් වල වැඩ කරන ප්‍රාදේශිය සභාවක් හදාගන්න තමයි ඕන වුණේ. නමුත් ජනතාව කතා වුණේ වෙනත් දෙයක්. ඒක නිසා දැන් යම් යම් බාධක තියනවා.  දැන් පාරවල් හදන්න අපිට සල්ලි දුන්නත් ප්‍රදේශිය සභාවට නවත්වන්න පුළුවන්. ඒනිසා දැන් අපි පාරවල් වලට සල්ලි එන් කරන්නේ නෑ. ගම් වලට යන පාරවල් අයිති ප්‍රාදේශිය සභාවට එතකොට ඒ ගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒවා නවත්වන්න. ඒනිසා අපි ගැටුමක් ඇති කර ගන්න අකමැති නිසා ඒවට අපි සල්ලි දෙන්න යන්නේ නෑ. මධ්‍යම රජයේ තියන පාරවල් ටික හදලා දෙන්න. පළාත් සභාවේ තියන පාරවල් ටික හදලා දෙන්න අපි සල්ලි දෙනවා. ඔබ ඔබේ ගමට ගේන සංවර්ධනය පහුගිය මැතිවරණයෙන් පස්සේ අඩපන කර ගත්තා,” අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියා.

Mahinda Amaraweera