ශ්‍රිලංනීපයේ ප්‍රධාන හතුරා චන්ද්‍රිකායි….මධ්‍යම කාරක සභාව ඇය ගැනත් තීරණය කළ යුතුයි!

0

ආණ්ඩුව පෙරලියකට යාමට නම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කළ යුත්තේ විශ්වාසභංගයේදි එකට සිටි ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රිවරුන් සමග සන්ධානය ත්‍රීව කිරීම බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි වාසුදේව නානයක්කාර සඳහන් කරනවා.

කොළඹ දි අද (09) පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

“ආණ්ඩු බිදීමක් කරා යන්න නම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ වගකීම වන්නේ විශ්වාසභංගයෙදි අපිත් එක්ක එකතුවෙච්ච, එකඟ වෙච්ච ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් එක්ක අපේ තිබුණ සන්ධානය පුළුල් කරන්න ඕන. ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය යම් කිසි මතයකට පැමිණීමේ අවශ්‍යතාවය තියනවා. ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයට හිතන්න වෙනවා අපි කොහොමද මේ ප්‍රශ්නෙන් ගැලවෙන්නේ. මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් ම හතුරුව ඉන්නේ, මේ ක්‍රියාදාමයට හතුරුව ඉන්නේ චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගැට ගැසීමේ ප්‍රධාන තැරැව්කාරිය වුණේ ඇයයි. එය තමයි අදත් ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය තීරණයකට පැමිණීමේදි තියන එකම බාධාව. ඒ නිසා ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභාව ගන්න තීරණ අතර ඇය පිළිබඳවත් තීරණයක් ගන්න ඕන. ඒ 16 දෙනා ඒකාබද්ධ විපක්ෂට ආවොත් අත් දෙකම උත්සලා අපි පිළිගන්නවා.”