අලුත් අවුරුද්දට ඉස්සල්ලා කැබිනට් සංශෝධනයක්?

0

අලුත් අවුරුද්දට පෙර කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනයක් සිදුවන බව අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා පවසා සිටියා.

ඊයේ (10) කැබිනට් රැස්වීමට සහභාගි වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“අද ජනාධිපතිතුමයි අපියි බොහෝම සුහද විදියට කටයුතු කළා එතුමාලා නාවා කියලා එක කැබිනට් යෝජනාවක්වත් අපි මග ඇරියේ නෑ. ඔක්කෝම සාකච්ඡා කළා. බරපතළ දේවල් සාකච්ඡා කිරීමට අපිට ඉදිරියේදි ඉඩ තියනවා. ඉදිරියේදි තීරණයක් ගනීවි ජනාධිපතතුමත් අපේ නායකයොත් සාකච්ඡා කරලා ඉදිරියේදි එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා රජය ගෙනියන වැඩ පිළිවෙලේ කවුද ජනාධිපතිතුමා එක්ක ඉන්නේ කියලා. ජනාධිපතිතුමත් එක්ක ඉන්න කණ්ඩායම එක්ක අපි වැඩකරන්න ලෑස්තියි. මම හිතන්නේ සිංහල අලුත් අවුරුද්දට ඉස්සල්ලා සංශෝධනයක් එයි කියලා තමයි කතාවෙන් පේන්නේ.” අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

Gamini Jayawickrama Perera

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here