නිදහස් පක්ෂයේ අනාගතය ගැන හිතනවා නම් ජාතික රජයෙන් ඉවත් විය යුතුමයි!

0

ජාතික රාජ්‍යයක වගකීම නිසිලෙස හදුනා ගනිමින් කටයුතු කළ යුතු කාලය එළඹි ඇති බව නියෝජ්‍ය කතානායක තිලංග සුමතිපාල පවසනවා.

මාධ්‍ය වෙත වර්තමාන දේශපාලන අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ඔහු පවසා සිටියේ අගමැතිවරයා ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ කටයුතු කරන රජයක තවදුරටත් කටයුතු කිරීමට නොහැකි බවයි.

“නිදහස් පක්ෂය ජාතික ආණ්ඩුව තුළ ඉදිරියට කටයුතු කරනවා ද කියන එක අපි මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕන. අපි විශ්වාස කරනවා ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පැවැත්මට, ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අනාගතයට ජාතික රාජ්‍යයෙන් ඉවත් විය යුතුයි කියන එක. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි ඉස්සල්ලා මධ්‍යම කාරක සභාවේදි තීරණයකට එන්න ඕන. අපි හිතනවා හෙට වෙනකොට තීන්දුවක් ලැබෙයි කියන එක. එහෙම නැත්නම් ඒ තීන්දුව මත ඉස්සරහ තිරණ ගන්න වෙනවා. ජාතික රජයක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න ඕන. මේක හුදෙක් තනතුරු කිහිපයක් බෙදාගෙන ආණ්ඩු කරනවා ජාතික රජයක් කරනවා කියන්නේ වෙන් වෙන් වූ කරුණු. ජාතික රජයක වටිනාකම අවබෝධ කරගෙන කටයුතු කරන්න ඕන කාලයක් මේක. අවුරුදු 3 ආසන්න කාලයක් අපි ප්‍රධාන පක්ෂ 2 එකතු වෙලා 2/3 බලයක් ලබා ගෙන තිබුණේ මූලික වශයෙන් ව්‍යවස්ථාමය වෙනස්කම් වලට මුහුණ දෙන්න. නමුත් අපිට පෙනුනා එහෙම වුණේ නෑ කියලා.”

Thilanga Sumathipala