විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයන්ට හොම්බෙන් යන්න දෙයි

0

2018 අප්‍රේල් 17 දින හෝ ඊට පෙර දිනයක සේවයට වාර්තා නොකරන විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයන් සේවය හැර ගියා සේ සලකනු ලබන බව උසස් අධ්‍යාපන හා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරනවා.

ඒ අනුව 2018 අප්‍රේල් 17 වන දින හෝ ඊට පෙර සේවයට වාර්තා නොකරන පරිවාස, අනියම්, තාවකාලික, ආදේශක, සේවා පැවරුම්, පුහුණු වන සහ කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවයේ නියුතු සියලු විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩල සේවකයින් තම සේවය අතහැර ගියා සේ සලකනු ලබන බව උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා සහ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා විසින් නිකුත් කල ලිපියේ සදහන් කර තිබේ.

එමෙන්ම, එදිනට සේවයට වාර්තා නොකර, තවදුරටත් වැඩ වර්ජනයේ යෙදී සිටින ස්ථිර සේවයේ නියුතු සියලු විශ්වවිද්‍යාලවල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සේවකයන්ගේ, ඔවුන්ගේ වර්ජනයේ යෙදී සිටින කාල සීමාව,වැටුප් රහිත කාල සීමාවක් ලෙස සැලකීමට 20017-06-07 දින නිකුත් කර ඇති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 890 ප්‍රකාරව කටයුතු කරනු ලබන බවද එහි සඳහන් වේ.

සේවක වර්ජනයට මූලික වූ කරුණ වන 35%ක හිලව් දීමනාව සම්බන්ධයෙන් උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය කබීර් හෂිම් මහතා මූලිකත්වය ගෙන කරන ලැබූ සාකච්ඡාවල ප්‍රථිපලයක් ලෙස වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුවේද එකඟතාවය ඇතිව 10%ක ප්‍රතිශතයකින් හිලව් දීමනාව වැඩි කිරීමට මහා භාණ්ඩාගාරය එකඟ වී ඇති බවද එහි දැක්වේ.

එසේම අනධ්‍යන සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම, පොදු රක්ෂණ ක්‍රමයක් ඇති කිරීම වැනි අනෙකුත් ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කර සුදුසු විසදුම් ලබා දීම සඳහා උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් ස්වාධීන කමිටුවක් පත්කිරීමට එකඟ වී ඇති බවද එහි සඳහන් වේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන්ද වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුව එකඟතාවය පල කර ඇති අතර ඒ අනුව මෙම වැඩ වර්ජනයට පාදක වූ ප්‍රධාන ඉල්ලීම ඉටු කිරීමට දැනටමත් කටයුතු කර ඇති බැවින් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ දැනට ක්‍රියාත්මක අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල වැඩ වර්ජනයේ යෙදී සිටින සියලුම සේවකයින් 2018 අප්‍රේල් 17 වන දින හෝ ඊට පෙර දිනයක රාජකාරියට වාර්තා කළ යුතු බව එම ලිපිය මඟින් වැඩිදුරටත් දන්වා තිබේ.