41 ම එකට ඉන්නවා කියලා අවසානයේ 8 ක් පීල්ල පැන්නා….විශ්වාසභංගය පැරදුනේ ඒකයි!

0

විශ්වාසභංගයේ අවසාන මොහොතේ ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රිවරුන් 8ක් විශ්වාසභංගයට විරුද්ධව ඡන්දය දීමට තීරණය කළ බවත් ඔවුන් මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසයට, දෙමළ ජාතික සන්ධානයට හා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තම තීරණය ප්‍රකාශ කිරීමත් සමඟ ජයග්‍රහණය කිරීමට තිබු විශ්වාසභංගය අවසන් මොහොතේ පරාජය වූ බව එස් බී දිසානායක මන්ත්‍රිවරයා පවසා සිටියා.

ඔහු මේ බව පවසා සිටියේ අද (12) ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට සහභාගි වෙමිනි.

“අපි දකිනකොට විශ්වාසභංග යෝජනාව අපි කියපු දේවල්, අපි සටන් කරපු දේවල්, අපි අනුමත කරපු දේවල් එකේ තියනවා. තනි අතකට අරගෙන ආර්ථික තීන්දු තීරණ ගැනීම, හැබැයි ආර්ථිකය කඩා වැටිච්ච වෙලාවේ ඒ නිසා ඒකේ තිබිච්ච දේවල් හා අපි කියපු දේවල් එකිනෙකට ගැලපුණා. අපිට පේනවා මේ විශ්වාසභංග යෝජනාව පැහැදිළිව ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ වෙනුවෙ අපි මෙහෙයුම් කටයුත්තක් ඉෂ්ට කළා. හැබැයි හැම වෙලාවේම අපි අපේ පක්ෂය ඇතුලේ කතා කළේ අපි 41 දෙනා එකට ඉන්න ඕන කියලා. අවසන් මොහොතේ අපිට තේරුණා අපේ 8 දෙනෙක් අපේ විශ්වාසභංග යෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්දය දෙන්න සූදානම් කියලා. ඒ අය ගිහිල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේත් අපිට එන්න ඉන්න අපිට සහයෝග්‍ය දෙන්න ඉන්න අයට කියනවා. ඒ අයට ගිහිල්ලා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසයට, TNA එකට කියනවා. ඒ නිසා TNAඑක තීන්දු කරනවා අවසාන මොහොතේ අපි දැනගෙන හිටියා TNA එකේ 6 දෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඡන්දය දීමෙන් වැළකි ඉන්න එකඟ වෙලා හිටියා. හැබැයි අපේ ප්‍රශ්නය මතු වුණාම ඒ අය ඒ අදහස අත ඇරියා. අවසාන මොහොතේ අපිට තේරුණ නිසා අපේම පිරිසක් මේ විශ්වාසභංගයට විරුද්ධව ඡන්දය දෙන නිසා අපි කිව්වා මේ දේශපාලන සුරක්ෂිත බව ආරක්ෂා කර ගන්න මේ විශ්වාසභංග යෝජනාව දිනන්න බෑ කියලා. දේශපාලන වශයෙන් එහෙම කියනකොට අපි අපේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව, ජනාධිපතිතුමාටත් කියලා මේ විශ්වාසභංගයට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා.” අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.