උතුරේ දෙමළ ජනතාවට ඊලම එපා කියන සංකේතය තමයි ආර්. සම්බන්ධන්……!

0

අතීතයේ උතුර හා නැගෙනහිර වෙනම රටක් ලෙස ඉල්ලා සිටි දෙමළ ජනතාව වර්තමානයේ එකම රාජ්‍ය රාමුවක පිහිටා ලංකා රාජ්‍ය පිළිගෙන ඇති බවත් එහි සංකේතය ලෙස ආර් සම්බන්ධන් විපක්ෂ නායක ධූරය පිළිගැනීම හැදින්විය හැකි බවත් අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් පවසනවා.

කොළඹ පැවති උත්සවයක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ විපක්ෂ නායක සම්බන්ධන් එම ධූරයෙන් ඉවත් කිරීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ගෙන ඒමට නියමිත විශ්වාසභංගය සහය නොදෙන බවයි.

“අද ප්‍රශ්නය වෙලා තියෙන්නේ අපේ විපක්ෂ නායකතුමා හරියාකාරව එම ධූරයේ කටයුතු කරනවා ද කියන එකයි. ඒක ගැන අපේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පිරිස සාකච්ඡා කරනවා. මම ඒකට උත්තරයක් දෙනවා. එතුමා ජාතික මට්ටමින් එම ධූරයේ වගකීම් කරනවාද නැද්ද කියන එක වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒත් එතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂනායකකම පිළිගත්ත නිසා සුබවාදී පණිවිඩයක් දකුණේ ජනතාවට දීලා තියනවා. අමතක කරන්න එපා ඒක. මෙච්චර කල් වෙනම ඊලමක් ඉල්ලපු උතුරු නැගෙනහිර ජනතාවක් හිටියා. ඒ වෙනම රාජ්‍ය සංකල්පය අත ඇරලා එකම රාජ්‍ය කියන සංකල්පයට එතුමා ඇවිත් තියනවා ඒක තමයි මේ සංකේතය. ඒක ලොකු දෙයක්. විපක්ෂනායකතුමාට එරෙහිව විශ්වාසභංගයක් ගෙනාවා නම් අපි විරුද්ධයි. ” අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.