ආණ්ඩුවක් විදියට ප්‍රශ්න විසඳන්න අපි කැපවෙලා ඉන්නවා….අලුත් අවුරුද්දේ අගමැතිගෙන් පොරොන්දුවක්!

0

රට දියුණු කරමින් රටේ ජනතාවගේ ජීවන මට්ටම ඉහළ නැංවීමට හැකි වැඩ පිළිවෙළක් සකස් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසා සිටිනවා.

ඊයේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ දි සිංහල හා හින්දු අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ආගමික වතාවත් වල නිරත වෙමින් අගමැතිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ අපිට තියන ප්‍රශ්න විසදිලා මීට වඩා දියුණු තත්ත්වයක් රටටත් හැම ජනතාවටත් ලැබෙන්න කියලා. අපිට විවිධ ප්‍රශ්න වලට මූහුණ දෙන්න තියනවා ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි කැප වෙලා ඉන්නේ. ජනතාවට සියළු දෙනාට සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා,” එහිදි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියා.