මේක බූරු කුට්ටම අනනවා වගේ අනලා වැඩක් නෑ…..!

1

ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ සියලු මන්ත්‍රිවරු ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට සහය ලබා දිය යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එස් එම් චන්ද්‍රසේන පවසා සිටිනවා.

අනුරාධපුරයේ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ගෙනාපු එම විශ්වාසභංග යෝජනවට ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ අමාත්‍යවරු, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු, හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු තමන්ගේ හදවතට එකඟවයි ඡන්දය දුන්නේ. ඊලඟට ඒ අය දැන් විපක්ෂයේ වෙන්න සූදානමින් ඉන්නේ. මන්ත්‍රිවරු හැටියට ජනතාව වෙනුවෙ කළ යුතු දෙයක් ඒ අය කරලා තියෙන්නේ. ඉතුරු මන්ත්‍රිවරු විසි ගණාත් ඇවිල්ලා ඒ විපක්ෂයේ වාඩි වෙන්න. ඒක තමයි ජනතාවට කළ යුතු සාධාරණය. මේ ගොල්ලොන්නගේ හිස මතට තමයි මේ ආණ්ඩුව කඩා වැටෙන්නේ. මේ අයට ආයිමත් හිස ඔසවන්න වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා අපි කියනවා ජනතාවගේ නාමයෙන් ඇවිල්ලා විපක්ෂයේ වාඩි වෙන්න. ජනතාව සල්ලි දුන්නොත් විතරයි මේවා ඔක්කෝම වරප්‍රසාද භුක්ති විදින්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැලිය උණු වෙනකම් කකුළුවෝ ඉන්නවා වගේ දැන් හැලිය රත් වේගෙන එන්නේ. එලියට බහින්න නැත්නම් හැලිය ඇතුලේ තැම්බෙන්න තමයි වෙන්නේ. කැබිනට් සංශෝධන දවසෙන් දවස ගේන තත්ත්වයට ආණ්ඩුව පත් වෙලා තියනවා. පත් කරපු කැබින් ඇමතිවරු දුසිම් ගණනක් ඉල්ලා අස්වෙනවා. ඊලඟට ආයෙත් විසි ගණනක් වැඩ බලන ඇමතිවරු පත් කරනවා. ආයෙත් කැබිනට් සංශෝධනයක් ගේනවා. මේක බූරු කුට්ටම අනනවා වගේ අනලා වැඩක් නෑ.”මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කර  සිටියා.

S. M. Chandrasena

1 COMMENT

Comments are closed.