මීලඟ ආණ්ඩුව පොහොට්ටුවෙන්….රටේ ප්‍රධානියා මහින්ද රාජපක්ෂයි!

0

ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රමුඛ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මීලඟ ආණ්ඩුව පිහිටුවන වන බව තමා ඉතා විශ්වාසයෙන් ප්‍රකාශ කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි කුමාර වෙල්ගම සඳහන් කරනවා.

ඊයේ (15) හිටපු ජනාධිපතිවරයා හමු වීම සඳහා පැමිණි අවස්ථාවේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

මේ පාර මොකද පාර්ලිමේන්තුව කල් දාලා තියනවා ද?

“මම හිතන්නේ බය වුණා නේ. දැන් 16ක් මේ පැත්තට එනවානේ. ඇවිල්ලා ඉඳ ගන්නවා නේ. ඊට පස්සේ ලොකු පෙරලියක් වෙයි කියලා බයවෙලා තමයි මේ කල් ගන්න මේ විදියට පාර්ලිමේන්තුව මැයි 8 වෙනකම් කල් දැම්මේ.”

ඉදිරියේදි ඒකාබද්ධ විපක්ෂය මොනවා වෙයිද?

“ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට සුපිරියි. වැඩිකාලයක් යන්න ඉස්සල්ලා මේ ආණ්ඩුව වැටෙන එක වැටෙනවා මයි. පොහොට්ටුවට ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න පුළුවන්. පොහොට්ටුව නැත්නම් කවුද ආණ්ඩුව පිහිටුවන්නේ. පොහොට්ටුව තමයි ඊලඟ ආණ්ඩුව පිහිටුවන්නේ කියලා මම බය නැතුව කියනවා.”

ඒ කියන්නේ 2019 අවුරුද්ද සාර්ථක අවුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන්ද? 

“සාර්ථක අවුරුද්දක් වෙනවා. අපි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාව මේ රටේ ප්‍රධානියා විදියට ගේනවා කියන එක බොහෝම විශ්වාසයෙන් මම කියනවා.”