විපක්ෂනායක, විපක්ෂයේ සංවිධායක පත් කරලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුවෙන්……ඇත්ත විපක්ෂය ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියලා රටම දන්නවා!

0

මැයි මස 7 වෙනිදා ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනය සැමරීමට ආණ්ඩුව තීරණය කිරීම පිළිබඳව වරදක් නොදකින වත් වෙසක් උත්සවයට මුල් තැන ලබා දිය යුතු බවත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සඳහන් කරනවා.

ඊයේ (16) ගිරිතලේ ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක පැවති හිස තෙල් ගෑමේ උත්සවයකට සහභාගි වෙමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“ගාල්ලේ තමයි අපි මෙවර මැයි දිනය පවත්වන්නේ. අපි ඉල්ලුවා ගෝල් ෆේස් එක නමුත් ලැබුණේ නෑ. 7 වෙනිදා එපැයි පවත්වන්න. සංකේතවත් මැයි දිනයක් අභයාරාමය ඇතුලේ තහනම් කරපු අවස්ථාවලත් පවත්වලා තියනවා. ඒනිසා ආගමික වැඩසටහනක් විදියට මැයි දිනය සමරන්න හදනවා වෘත්තීය සමිති. වෙසක් පොහොයට අපි මුල් තැන දෙන්න ඕන. ආයේ ඒකේ කිසි කතාවක් නෑ. ලෝක මැයි දිනය සමරන එම අපි සමරනවා කම්කරුවන්ගේ සිත් තුළ. වෙසක් උත්සවයට ආගමික සංස්කෘතියට විශේෂ ස්ථානයක් දෙන්න ඕන කියන එක තමයි මගේ විශ්වාසය. ඒනිසා ආණ්ඩුව ඒ කරපු එකේ වැරද්දක් දකින්නේ නෑ.”

රජයෙන් කට්ටියක් ඉවත් වෙලා තව කට්ටියක් රජයේ ඉන්නවා. කට්ටියම ආවොත් ඔබතුමා බාර ගන්නවා ද?

“පැහැදිලිවම ආණ්ඩුවට විරුද්ධව එලියට ආපු 16 දෙනා බාර ගන්න අපි ආණ්ඩුවක් විදියට තීරණය කරලා තියනවා. දැන් විපක්ෂ නායකයෙක් නැහැනේ. විපක්ෂනායකයා, විපක්ෂයේ සංවිධායකවරයා පත් කරලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුවෙන්. මුළු ලංකාවම දන්නවා මේ රටේ විපක්ෂය ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියලා. ඒ ගෝල්ලෝ වෙලාවට කතා කරලා ගිවිසුම් අත්සන් කරනවා. එයාලා ආණ්ඩුවේ කොටස්කාරයෝ පැහැදිළිවම.”