ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය රකින්න නම් මහලේකම්වරයා වෙනස් විය යුතුමයි…. අගමැතිට බහුතරයක් තියන එකේ බෝඩ් ලැල්ලක් විදියට ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ ඇයි?

0

අගමැතිවරයාට බහුතරයක් පවතින නිසා තනිවම ආණ්ඩුව කරගෙන යාමට හැකියාව තිබෙන බවත් ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය බෝඩ් ලෑල්ලක් ලෙස ජාතික ආණ්ඩුවේ එල්ලී සිටිය යුතු නැති බවත් හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර පවසනවා.

අද (17) මහින්දානන්ද අලුත් ගමගේ මන්ත්‍රිවරයා වෙනුවෙන් සහය පළ කිරීමට අධිකරණ සංකීර්ණය වෙත පැමිණීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊලඟට විපක්ෂයේ අසුන් ගන්න. අපි ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය විදියට කටයුතු කරනවා විපක්ෂයේ. තවමට් ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සියළුම මන්ත්‍රිවරු. ඒ අය ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ගිහිල්ලා හදා ගත්තේ වෙන හේතුවක් නිසා නෙමයි. ඔවුනට පක්ෂයක් විදියට එකට වැඩ කරගෙන යන්න අපහසු නිසා. ඔවුන්ගේ තිබුණු මතවාදිමය අර්බුදයක් නිසා. එ නිසා මම හිතන්නේ අපි ඔක්කෝටම එකට විපක්ෂයේ වැඩ කරගෙන යන්න පහසු වෙයි. මධ්‍යම කාරකසභාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ලංකාවට ආවට පස්සේ රැස්වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතනදි අපි කියන්නේ ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් විය යුතුයි කියලා. මොකද අගමැතිතුමාට 122ක් තියනවා. ඒ නිසා එතුමාට තනියම ආණ්ඩුව කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි. මොකටද ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය බෝඩ් ලෑල්ලක් විදියට ඕකේ එල්ලිලා ඉන්නේ. අපි කියනවා පක්ෂයට ආදරය කරන රටට ගිහිල්ලා ශ්‍රිලංනීප පාක්ෂිකයන්ට කතා කරන්න පුළුවන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කඩේ යන්නේ නැති ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහලේකම්වරයෙක් හා තවත් මහලේකම්වරයෙක් අපට අවශ්‍ය වෙලා තියනවා,” ඔහු මෙහිදි සඳහන් කර සිටියා.

Dayasiri Jayasekara