කැබිනට් සංශෝධනයට බාලගිරි දෝෂය…..හැමදාම හෙට….!

0

ජාතික ආණ්ඩුව තත්ත්වය වෙනස් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය කිසිදු පියවරක් ගෙන නොමැති බවත් ඉදිරියටත් ජාතික ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක වන බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා සඳහන් කරනවා.

ඊයේ (22) මාධ්‍යවේදීන් නැගු ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු ලබා දෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කරනවා.

“26 වෙනිදා අපේ කෘත්‍යාධිකාර මණ්ඩලය හම්බවෙනවා ඒකෙදි මේ තනතුරු සඳහා අලුත් කට්ටිය ඒ ගොල්ලෝ නිර්දේශ කරනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඒ කමිටුවට පුළුවන් වෙයි කියලා යම් කිසි එකඟතාවයට එන්න.”

ඉදිරියේදි කැබිනට් සංශෝධනයක් තියනවා කියලා ආරංචියි?

“කැබිනට් එක ඉතින් ඒකට බාලගිරි දෝෂය වගේ නේ. සංශෝධනය ඉතින් හැමදාම හෙට. අපි නම් ඉතින් හැමදාම මෙතන තමයි.”

ජාතික ආණ්ඩුව දිගටම යනවාද?

“තාම ඒ තත්ත්වයෙන් අපි අයින් වෙලා නෑ. අපේ පක්ෂ නායකතුමා කියලා තියෙන්නේ ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායකතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරලා මේක ඉස්සරහට අරගෙන යනවා කියලා”

Harsha de Silva