මහබැංකුවේ ඉන්න අය රටේ ආර්ථිකය කෑවා….අපේ කාලයේ එහෙම වුණේ නෑ……!

0

අමෙරිකානු ඩොලරය වෙනුවෙන් වන රුපියලේ අගය ඉහළ යාම පිළිබඳව හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක ඊයේ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වා සිටියා.

“දැන් මේ රුපියල අවභාවිතා වීමෙන් ජීවන වියදම ඉහළ යනවා. අපේ කාලයේ එහෙම වුණේ නෑ. ඒ කාලයේ රුපියල 150 වුණා මිසක් ඊට වඩා වුණේ නෑ. මේ දවස් වල රුපියල් 6 ක් ඉහළ ගිහිල්ලා තියනවා දන්නෙත් නැතුව. නොදන්න දේශපාලනය සමහර අවස්ථාවල දන්න රජයේ නිලධාරින් භාවිතා කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් ඇතිකරගෙන තියෙන්නේ. අද මහ බැංකුවේ තියන ප්‍රශනය තමයි ඒ අය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියන දෙයට එකඟ වෙලා බාල්දු වෙන්න ඉඩ දෙන ප්‍රතිපත්ති ගෙන එනවා. මේ මහ බැංකුවේ ඉන්න කට්ටිය තමයි ආර්ථිකය කන්නේ. හැම රුපියලක් ම අවප්‍රමාණ වීම අපේ රටේ අයවැයට ඒ අවුරුද්දේ බිලියන 30ක් ඒ කියන්නේ කෝටි 3000ක් එකතු වෙනවා. 1% ක් අඩුවෙනවා කියන්නේ රටට කෝටි 5500ක් අඩුවෙනවා. බිලයන 200ක් මේ අවුරුද්දේ අයවැයට එකතුවෙන්නේ මොකුත් කරන්නේ නැතුව සහ අධ්‍යාපානයට දරන වියදමම මේ ගණනට එකතු වෙනවා.අපේ ආණ්ඩු වෙනස් වුණාට මේවගේ ඉන්න රාජ්‍ය නිලධාරින් වෙනස් වුණේ නෑ. එයලා ලක්ෂ 15 – 20 පඩි ගන්නේ. මේ අය තමයි හැමදේම විකෘති කරලා දේශපාලඥයන් බොරුකාරයෝ කරන්න හදන්නේ ඔය කට්ටිය.”

Ravi Karunanayake