දේශපාලනය හුළඟ වගේ.., කුණාටු ආවට සැලෙන්නේ නෑ…, ශ්‍රිලංනීපය ප්‍රායෝගිකයි!

0

රට ඉදිරියට තබා පක්ෂ ගැනත් පාක්ෂිකයින් ගැනත් කල්පනා කොට ගනු ලබන තීරණය අනුව ක්‍රියා කිරීමට තීරණය කර බව අමාත්‍ය නිම්ල් සිරිපාල ද සිල්වා පවසා සිටිනවා.

ඊයේ (26) මාධ්‍යවේදීන් නැගු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා සිටියා.

ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධානය ගැන කතා වෙනවා?

“ඒ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු ආරම්භ වෙන්නේ 8 වෙනිදායින් පස්සේ. පුර්ණ ප්‍රතිසංවිධානයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.”

ඔබතුමාගේ පෞද්ගලික මතය කුමක්ද?

“දේශපාලනයෙදි පෞද්ගලික මත අදාළ වන්නේ නෑනේ. අපි හොඳ පාක්ෂිකයෝ පක්ෂයේ ඒකමතික හෝ බහුතර මතය අනුව ගන්න තීන්දු අනුව තමයි පක්ෂයක් ගෙනියන්න ඕන. ඉතින් අපි රට ගැනත් පාක්ෂිකයන් ගැනත්, පක්ෂය ගැනත් තීරණය කරලා රට ඉදිරියට තියලා ගනු ලබන තීරණ අනුව ඉදිරියේදි කටයුතු කරනවා. දේශපාලනය හුළගක් අගේ වරින් වර වෙනස් වෙනවා. ඒ දේශපාලන කුණාටු වලින් සමහර වෙලාවට තාවකාලිකව බිද වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට නැවත නැගිටලා අපි අපේ දර්ශනය හා වැඩ පිළිවෙළ ජනතා අභිමාර්ථ මුදුන් පත් කරවා ගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රායෝගික වැඩ පිළිවෙළකට යන්න ඕන.”

Nimal Siripala de Silva